Du strålar energi

  

Du strålar energi

Energi kan varken tillverkas eller förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. I det här experimentet undersöker vi vad som händer med all energi som vi får i oss när vi äter mat.

Målet med experimentet är att få förståelse för energins oförstörbarhet och flöde, hur energi omvandlas mellan olika former, och få förståelse för begreppet förbränning.

Material: En stor pappkartong, filtar, en termometer, en klocka, och en dator eller lampa.

Mall för labbrapport och elevinstruktion finns i menyn.

Genomförande

Övningen kan antingen göras lärarledd eller i elevgrupper. Till övningen finns en elevinstruktion. Klicka på knappen "Ladda ner sidan" för att skriva ut den som pdf.

Nedan finns ett förslag på lektionsupplägg som tar ungefär en lektion.

 1. Förklara försöket för eleverna. Ni ska studera och jämföra vad som händer med temperaturen i lådan när en elev sätter sig i lådan och lådan stängs, jämfört med att stänga in en dator/ lampa i lådan. Låt eleverna gissa om det blir varmast av eleven eller den elektriska apparaten.
 2. Utse elever som tar tid, mäter temperatur och för protokoll.
 3. Låt försökspersonen sätta sig i lådan och stäng till. Stick in en termometer i lådan, gärna en elektronisk, som mäter tiondels grader, och avläs termometern varje minut under 6 minuter. Hur mycket stiger temperaturen?
 4. Släpp ut försökspersonen och vädra ur lådan så att den återfår rumstemperaturen. Gör om försöket med en dator eller en lampa i lådan.
 5. Gör gärna egna tester, som att isolera lådan, rörelser i lådan, flera elever i lådan med mera.
 6. Jämför resultaten, till exempel i ett diagram. Diskutera varifrån värmen kommer hos människan och den elektriska apparaten.
 7. Rita gärna energikedjor som förklarar hur energin omvandlas: från solens strålar, genom maten och kroppen, till värme i klassrummet.

 

Exempel på energikedjor
Människa: värme << mat (kemisk energi) << solenergi (strålningsenergi)
Elapparat: värme << elektrisk energi << rörelseenergi (vatten/vindkraft) << solenergi

 

Att samtala om

 • Vad händer med temperaturen i lådan när någon sitter i den?

 • Var kommer värmen ifrån?

 • Vad händer med temperaturen när det är en tänd lampa i den?

 • Var kommer värmen ifrån?

 • Gör energikedjor för hur värmen kommer till lådan för olika alternativ.

Redovisning och dokumentation

Skriv labbrapporter, rita och berätta om undersökningen.

 

Fakta till övningen

 

> Till alla övningar i Upplev energi F-3

> Till alla övningar i Upplev energi 4-6