5 mars 2015 Om LHU

Vi elever är framtiden- en film från Skolverket

I skolan skapas framtiden! Naturvetenskap och teknik spelar en avgörande roll för att hitta lösningar på våra största utmaningar inom energi, miljö, hälsa och samhälle. Använd gärna filmen för att introducera undervisning inom naturvetenskap och teknik.

Läs mer på Skolverkets hemsida >>