Energipromenad – var är energin?

Energifallet

Energipromenad – var är energin?

Element, varmvatten, elektriska apparater: Skolan är full av saker som använder energi. Var är de och vad gör de för nytta?

Foto:

Ulrica Zwenger

Ämnen: NO, SO, Bl, Sv, Tk

I den här övningen får eleverna gå en energipromenad i skolan och i omgivningen runt skolan för att se var energi finns, vad den används till och vad den gör för nytta.

Målet är att eleverna får förståelse för var energi används, i vilken form och vad den gör för nytta.

Material och verktyg finns i menyn till höger.

Genomförande

Samla klassen och prata om vad energi är, var den finns, i vilken form och vad den gör för nytta?

Elementen i klassrummet till exempel ger energi i form av värme. Den kommer kanske med vatten som värmts upp och som bär runt värmen i byggnaden. Var kommer värmen ifrån? Har skolan en egen värmepanna? Är det fjärrvärme?

Dela in klassen i mindre grupper och skicka ut dem på spaning efter energi

  • Var används energi? På hur många ställen kan klassen hitta energi?

  • Vilken form av energi är det? El, varmvatten, värme, mat, rörelse som i transporter, solenergi?

  • Vilken nytta gör den?

  • Går det att minska användningen av energi?

Efter promenaden samlas klassen igen för att berätta för varandra vad de har upptäckt.

Att samtala om

  • Vad var lättast att hitta?

  • Vad var svårast att hitta?

  • Hittade de något ställe där användningen av energi skulle kunna minska?

Redovisning och Dokumentation

Låt eleverna rita en eller flera bilder som visar var och hur energi används.

Sätt upp bilderna på en gemensam karta eller skiss över skolan eller bara som en lista över var det går att hitta energi och i vilken form.

Låt eleverna dokumentera och sprida sina arbeten i en blogg.

> Här kan du läsa om hur klassen kan dela sina hållbarhetstips på nätet.

Fakta

> Faktablad: Energianvändning
> Faktablad: Att vara energismart
> Energismarta tips (pdf)

Nästan allt går att påverka på ett eller annat vis! Som elev går det att göra saker på egen hand, som t.ex. att släcka lampor i tomma rum och slänga mindre mat, men det är också bra att ge de vuxna energismarta tips. Till exempel skulle många vuxna kunna försöka köra mindre bil. Det går även att kontakta politiker för att påverka saker i ett lite större perspektiv. I vissa kommuner kan till exempel både barn och vuxna föreslå förändringar genom att skriva medborgarförslag kring sådant som är en del av kommunens verksamhet. De ansvariga politikerna måste då lämna ett officiellt svar. 

 

> Till alla lektioner för årskurs F-3