Energireportern

Energifallet

Energireportern

Bli reporter för en dag! Med hjälp av ett bildspel och löpsedlar fördjupar eleverna sig i sakfrågor rörande hållbar utveckling.

Foto:

Ulrica Zwenger

Ämnen: Sv, En, Bi, Fy, Ke, Ge, Re, Sh, Hkk, Tk

I den här övningen får eleverna fördjupa sig inom ett energi- eller klimatrelaterat område genom att skriva artiklar på svenska eller engelska utifrån färdiga löpsedlar.

Målet är att eleverna får söka information, ta ställning och värdera aktuella samhällsfrågor inom miljö, klimat och hållbarhetsområdet samt utveckla förmågan att uttrycka sig och strategier för att skriva olika typer av texter. Övningen går bra att göra på både svenska och engelska.

Material och verktyg: Bildspel till energireportern, Energifallets löpsedlar på engelska och svenska, Energifallets ordlista, förslag på frågeställningar. Material och verktyg till den här övningen finns i menyn.

   

Genomförande

Förberedelse: Kopiera löpsedlarna och förbered visning av bildspelet.

Bjud gärna in en journalist som berättar om sitt arbete. Kanske finns det någon förälder eller syskon som arbetar som, eller studerar till journalist?

Introducera uppgiften genom att visa bildspel till energireportern och diskutera innehållet.

Låt eleverna arbeta enskilt, eller dela in dem i små grupper med två eller tre elever i varje grupp.

Låt varje grupp välja en av löpsedlarna och skriva artikeln som föranleder löpsedeln. Det blir ett slags omvänd journalistik.

Till varje löpsedelsrubrik finns förslag på frågeställningar som kan vara bra att ha som inspiration eller utgångspunkt. Det finns även en ordlista som eleverna kan använda för att kolla upp krångliga begrepp.

Uppmuntra eleverna att ta ställning i ämnet och driva en argumentation genom texten. Be dem leta fakta som stöder deras tes. Det är viktigt att argumentationen bygger på fakta och att faktauppgifterna går att härleda. Ta gärna upp frågor om källkritik i samband med uppgiften.

Löpsedelsrubrikerna och frågeställningarna på svenska och engelska motsvarar varandra. Nedan hittar du dem på svenska:

 • Från ohållbart till energismart!
  Hur blir hela Sveriges energisystem energismart? Är det möjligt att göra energitillförseln i Sverige 100 procent förnybar? Och även 100 procent hållbar? Behövs ny teknik? Vilken är i så fall framtidens teknik?

 • Kärnkraft: hot eller hopp?
  Kärnavfall måste lagras i 100 000 år: hur ska vi varna framtidens människor för att inte gå nära? Vad finns det för risker och problem med kärnkraften? Vad hände egentligen i Fukushima? Behövs kärnkraften?

 • Släck lampan – tänd hoppet!
  Hur slösar vi på energi? I skolan? Hemmet? Samhället? Hur blir vi energismarta? Bland "Energifallets Energismarta tips" finns ledtrådar.

 • Årets klimathjälte.
  Hur agerar en klimathjälte? Skriv en artikel om en verklig eller påhittad Klimathjälte. Vad har personen gjort? Hur lever personen i sin vardag? Vad gör just denna person till en Klimathjälte och förebild?

 • En hållbar framtid.
  Hur lever vi i framtiden? Vad måste förändras jämfört med idag? Hur bor vi? Vad äter vi? Hur reser vi? Vad finns det för smarta lösningar? Hur kan dessa kombineras?

 • Makten över energin.
  Ring ett antal lokala politiker från olika partier och fråga vad de gör för klimatet och energiutvecklingen i kommunen. Hur ser de på framtiden? Fråga om någon konkret åtgärd! Vad tycker du - är deras idéer bra eller dåliga? Vad kan bli bättre? Vem är bäst? Alternativ: Ring några företag och fråga hur de tar hand om sin klimatpåverkan. Vad gör de för att minska den? Fråga om de kan berätta om minst en konkret åtgärd!

 • Förändra världen nu!
  Hur förändrar vi världen? Ska vi gå med i organisationer? Skicka brev till politiker? Använda vår konsumentmakt? Använda sociala medier? Rösta? Eller demonstrera? Intervjua någon som förändrar världen!

 • Över en miljard utan el.
  Hur många människor i världen är utan elektricitet? Vad innebär detta? Hur ser vardagslivet ut då? Vilka lösningar kan göra skillnad?

 • Lika rättigheter – lika utsläpp?
  Hur stora utsläpp av växthusgaser har vi? Hur stora utsläpp har andra länder? Vems behov och efterfrågan beror utsläppen på? Betyder alla människors lika rättigheter också att alla människor har rätt att släppa ut lika mycket växthusgaser? Vad händer om alla börjar släppa ut lika mycket som vi i Sverige?

 • Egen rubrik.
  Undersök en egen klimat- eller energirelaterad fråga! Kanske hittar du inspiration i Energifallets tidning för högstadiet?

Redovisning och dokumentation

Låt eleverna redovisa för klassen och låt dem leda en diskussion om sin text.

Uppmuntra eleverna att låta sina artiklar utgöra grunden till en insändare som skickas till en lokaltidning! Eller varför inte gemensamt välja ut en eller två som klassen skickar tillsammans?

Dokumentera arbetet med artiklarna genom bilder, fotografi och text och lägg upp dem i er blogg eller Facebooksida.

 > Här kan du läsa om hur klassen kan dela sina hållbarhetstips.

Fakta

> Till alla övningar för årskurs 7-9