Energifallet högstadiespecial – hållbar utveckling med studiebesök!

Energifallet högstadiespecial – hållbar utveckling med studiebesök!

Ta chansen att låta er skola ingå i ett unikt samarbete där eleverna får möjlighet att utveckla och tillämpa sina kunskaper om hållbar utveckling och hållbar livsstil. Naturskyddsföreningens populära läromedel Energifallet fortsätter att vara helt gratis och vi erbjuder även studiebesök på ett Ikea-varuhus. Intresseanmäl din skola till läsåret 20/21!
Tills vidare sker studiebesöken digitalt genom uppkoppling med Ikea i klassrummet, när omständigheterna tillåter återgår de till att ske som fysiska besök på varuhusen.

Elever på studiebesök på Ikea Kalmar.

Träna kritiskt tänkande i verkligheten

I Naturskyddsföreningens skolprogram Energifallet högstadiespecial får eleverna möta vuxna utanför skolan och träna sina förmågor i kritiskt tänkande och tillämpa sina kunskaper om hållbar utveckling. Eleverna arbetar med utvalda övningar ur Energifallet och förbereder sig noga inför ett specialutformat studiebesök på Ikea. Övningarna är tydligt förankrade i Lgr11. 

Under studiebesöket på Ikea får eleverna tillfälle att ställa frågor kring företagets hållbarhetsarbete. Studiebesöket ger också eleverna inblick i arbetslivet och hur hållbarhet kan kopplas till olika yrken.

Följ med klass 9C från Johannebergsskolan Elyseum på studiebesök på Ikea Bäckebol. (Längd: 6 min).

Vi välkomnar i första hand åk 8-9 och hela arbetslag som vill arbeta ämnesövergripande. Skolor som inte får plats inom ramen för programmet, kan gärna använda arbetsupplägget och arrangera egna studiebesök.

Vi tar nu emot intresseanmälningar till läsår 20/21.

Knyter an till Globala målen

Upplägget passar väl in i skolors arbete kring de globala målen för hållbar utveckling. Särskilt berörs frågor om energi, klimat, konsumtion/produktion, arbetsvillkor och samhällsutveckling.

Arbetsupplägget knyter särskilt väl till de globala målen 7, 8, 11, 12 och 13.

 

Elever och lärare inspekterar textilier under ett studiebesök på Ikea Uddevalla.

Hur går det till?

Eleverna arbetar ämnesövergripande, utifrån ett arbetsupplägg med utvalda Energifallet-övningar, som fokuserar på hållbar livsstil, naturresurser, livscykelperspektiv samt ansvarsfull produktion och handel. Arbetsupplägget utgör grunden för att förbereda eleverna för studiebesöket.

När de flesta av övningarna är genomförda är det dags för studiebesök. Utifrån vad de har lärt sig förbereder klassen fördjupande frågor, som de ställer till Ikeas medarbetare. De kan antingen skicka frågorna i förväg eller ställa dem på plats.

Hela upplägget tar från sex veckor upp till en hel termin att genomföra. Det beror på hur undervisningen läggs upp och hur många lärare och ämnen som är med. En av lärarna från skolan deltar i en utvärdering via telefon.

Inspiration från skolor som arbetat med högstadiespecialen: 
- Skarpatorpsskolan i Stockholm
- Kullaviksskolan i Kungsbacka
Kungsmarksskolan i Munkedal
Irstaskolan i Västerås

Vi vill vara med! Hur gör vi?

  1. Titta igenom arbetsupplägget tillsammans med kollegor. Ni behöver vara minst två som samplanerar och genomför arbetsområdet. Planera vilka ämnen som ska ingå. SO, NO, svenska, hemkunskap, teknik och slöjd passar bra, men även andra kan vara med.

  2. Utse en kontaktperson som skickar in en intresseanmälan via vårt formulär. Vi hör av oss inom en vecka för att stämma av kring ert deltagande. Vi kan i regel erbjuda fem studiebesök per varuhus och termin. (Ett besök = 25-30 elever)

  3. Starta arbetet med övningarna och boka in datum för studiebesök. Det görs när er anmälan är bekräftad. Boka in studiebesöket med god framförhållning.

  4. När arbetsområdet är genomfört ombeds en av medverkande lärare göra en utvärdering med Naturskyddsföreningen.

I menyn finns länkar till all information som behövs för att delta.

Elev i åk 8 funderar över miljösmarta lösningar i hemmet på Ikea Jönköping.

Kostar det något?

Att vara med i Energifallet högstadiespecial är kostnadsfritt, men transport ordnas av skolan. I första hand bör kollektiva färdmedel användas. Om detta inte är möjligt kan annan lösning diskuteras.

Åk 9-elever besöker återvinningsrummet på Ikea Malmö.

Elever på studiebesök på Ikea Sundsvall.