Koll på orden

Energifallet

Koll på orden

Testa Koll på orden utomhus! Vad är cirkulär ekonomi och koldioxid? I den här övningen lär sig eleverna massor av ord om energi, klimat och hållbar utveckling. Den kan göras både inomhus och utomhus!

Koll på orden

Ämnen: Sv/SvA, Fy, Ke, Bi, Ge, Tk

Övningen Koll på orden utgår ifrån Energifallets ordlista. Eleverna lär sig betydelsen av vanliga ord på temana energi och hållbar utveckling.

Målet med övningen är att elevernas ordförråd kring energi och hållbar utveckling utvecklas och att de kan göra kopplingar mellan olika hållbarhetsbegrepp.

Material: Ord (och begrepp) med förklaringar att klippa ut som ordkort och förklaringskort (pdf). Det finns två uppsättningar kort om Energi och Hållbar utveckling. Materialet finns i menyn.

Genomförande

Övningen kan göras på flera olika sätt. Använd korten med ord och förklaringar och välj bland instruktionerna nedan. Använd ordlistan som facit.

Nybörjare

 1. Para ihop (i grupp): Gör en hög av alla förklaringskort. Lägg alla ordkort på bordet. Turas om att läsa upp förklaringarna i högen, låt de andra välja bland orden för att para ihop rätt ord med rätt förklaring.
 2. Para ihop (i grupp): Gör en hög av alla ordkort. Lägg alla förklaringskort på bordet. Turas om att läsa upp orden i högen, låt de andra välja bland förklaringarna för att para ihop rätt ord med rätt förklaring.
 3. Spela Memory: Para ihop orden med rätt förklaring. Använd ordlistan till hjälp.
 4. Bilda meningar (för en eller två personer): Ta ett ordkort och sedan skriv sedan en mening där ordet finns med.
 5. Bilda meningar (för en eller två personer): Sprid ut ordkorten och välj två eller fler som du tycker hör ihop, skriv en mening där orden finns med.

Repetition

 1. Förklara (för en eller två personer): Tänk efter hur du skulle kunna förklara ordet för någon som aldrig har hört det förut. Eller att du ska förklara för någon som är 3 år yngre än dig. 
 2. Vilka hör ihop? (för en eller två personer): Sprid ut korten på bordet. Sortera och gruppera ord som hör ihop. Förklara vilka du tycker hör ihop och varför.

Ordexpert

 1. Eget memory (för två personer): Skriv egna förklaringar till varje ordkort på en tom uppsättning kort. Spela memory! Passa ihop orden med förklaringarna.
 2. Gissa ordet (för två personer): Lägg alla ordkort upp och ner. Ta ett kort och visa inte din kompis vad det står. Beskriv ordet utan att använda det. Låt din kompis gissa vilket begrepp du beskriver. 
 3. Kan du byta ut det? (för en eller två personer): Ta ett ordkort. Finns det andra begrepp/ord som kan användas i stället för begreppet? Vilka? Prova genom att sätta in begreppet i en mening och sedan skriva om meningen med ett annat ord.

Utomhus - Försten på hatten!

Tidsåtgång: ca 20 minuter

Material: Två uppsättningar ordkort, en uppsättning förklaringar, 2 st långa rep (för ca 15 personer att stå sida vid sida).

Genomförande: Markera två linjer med repen, parallellt med ca 4 meter mellan. Dela gruppen i två lag som placeras bakom varsin linje vända mot varandra. Varje elev får en lapp med ett ord. Samma uppsättning ord i respektive lag. Läraren har korten med förklaringar av de ord som delats ut. I mitten placeras en hatt, eller annat som de tävlande ska vara först att ta. Illustration av spelplanen finns i menyn.

 1. En person, t ex läraren, är utropare och läser förklaringen till ett ord från sitt kort. Ordet finns hos någon i båda lagen.

 2. Den som först tror sig ha det rätta ordet på sitt kort springer till mitten och försöker vara först att ta hatten.

  Valbart: Om tävlande kommer samtidigt från båda lagen kan den som inte hunnit ta hatten, kulla motståndaren och därmed vinna poäng.

 3. Om de tävlandes ord är fel går eleverna tillbaka och läraren läser föklaringen på nytt.

 4. Hatten placeras tillbaka i mitten och poäng går till den som höll i den. Samla poäng i form av t ex kottar. Läraren förklarar ordet, alternativt lyfter en diskussion om ordet för att förstärka.

 5. Läraren läser en ny förklaring. Spela tills alla fått en chans att springa.

 6. Laget med flest poäng utropar “Vi är energismarta”, eller “Vi är klimatsmarta”.

 

Koll på orden är inspirerad av Sara Lilja, NO och Tk-lärare på Rörsjöskolan-Zenith i Malmö. "Försten på hatten" är framtagen av Naturskoleföreningen.

> Till startsidan för årskurs 7-9