Solugn- Lektionsupplägg

Energifallet

Solugn- Lektionsupplägg

Bygg en solugn - Del 1

Undersök solugnen du har framför dig. Nästa gång ska du bygga en egen. Genom att titta på solugnen kan du få idéer till hur du vill att din solugn ska vara!

 1. Rita en bild av hur du vill att din solugn ska bli!
 2. Vilka funktioner ska solugnen ha? Vad ska den klara av att göra?
 3. Skriv och förklara dina idéer om din solugn! Förklara din bild.
 4. Exakt vilket material behöver du? Kan du ta med det hemifrån? Gör en lista med materialet du behöver. 

 

Bygg en solugn - Del 2

Nu ska du börja bygga din solugn. Du ska också skriva hur arbetet gått. Sätt igång!

 1. Rita en bild av hur långt du kommit och skriv hur det gick med arbetet.
 2. Förklara vad som gick lätt. 
 3. Berätta om vilka svårigheter/utmaningar du stött på och hur du löst dem! (Det är inte bara att skriva "inget var svårt", det är viktigt att du kan förklara hur du löste svårigheter som uppkom!)
 4. Vad ska du tänka på när du fortsätter bygga solugnen nästa gång?

 

Bygg en solugn - Del 3

Nu ska du börja bygga klart din solugn! Sätt igång! Du ska också skriva hur arbetet gått.

 1. Rita en bild av din färdiga solugn!
 2. Förklara vad som gick lätt. 
 3. Berätta om vilka svårigheter/utmanintar du stött på och hur du löst dem! (Det är inte bara att skriva "inget var svårt", det är viktigt att du kan förklara hur du löste svårigheter som uppkom!)
 4. Hur kan solugnen förbättras? 
 5. Vad ska du tänka på om du skulle bygga en solugn en annan gång?

 

Kunskapskrav för betyget A

Teknik
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

 

Undersök!

Undersök solugnen och rita en bild med beskrivningar som svarar på följande frågor: 

 1. Hur fungerar solugnen?
 2. Hur kan du öka värmen i ugnen?
 3. Hur skulle du undersöka hur solugnen kan bli så varm som möjligt?

 

Kunskapskrav för betyget A

Biologi/Fysik
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Fysik

Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

 

Diskutera!

Vad finns det för fördelar och nackdelar med en solugn? Jämför med andra ugnar och resonera kring vem som kan ha användning av en solugn.

Kunskapskrav för betyget A

Geografi
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Teknik
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. 

> Till Energifallet.se