Vad är energi?

  

Vad är energi?

Den här övningen passar som introduktion till energibegreppet och utgångspunkt för reflektion kring samband mellan livsstil, naturresurser och energianvändning.

Vad är egentligen energi?

Foto:

Ulrica Zwenger

Ämnen: SO, NO, Tk

Övningen Vad är energi? utgår från ett bildspel med sex bilder där fakta och samtalsfrågor varvas. Övningen tar upp energins oförstörbarhet, fotosyntes samt fossila och förnybara bränslen. Den ger också kunskaper om människans beroende av naturen och om hur vi påverkar den.

Vad är energi? kan användas som introduktion till arbetsområden kring energi och klimat. Övningen kan även användas som repetition eller fördjupning beroende på elevernas förkunskaper. I sin helhet kräver övningen mer än ett lektionstillfälle, men längd och grad av fördjupning beror helt på hur länge ni väljer att stanna vid varje bild.

Målet med övningen är att öka elevernas kunskaper om hur energi hänger ihop med miljö, klimat och hållbar utveckling. Även att visa på möjligheterna att förändra och påverka utvecklingen.

Material och verktyg: Bildspel, Energispanarfilmen, Energifallets ordlista (pdf), Energismarta tips (pdf), Energismart affisch (pdf). Alla material och verktyg finns i menyn.

Genomförande

  • Släck alla lampor, stäng av datorer och andra apparater. Tänd gärna ett stearinljus. Be eleverna föreställa sig att det plötsligt blir ett långt strömavbrott i skolan. Kanske har det faktiskt skett på er skola? Låt elevernas tankar och erfarenheter vara utgångspunkt för att samtala om vad energi är, hur vi använder energi och energins roll i vår vardag.

     - Vad skulle hända om det blev strömavbrott på skolan under en längre tid? 
     - Vad i skolan skulle sluta fungera?
     - Vad skulle fortsätta fungera? Varför?
     - Hur skulle det vara utan all den energi vi är vana vid?

  • Visa bildspelet som består av sex bilder med tillhörande faktatexter och diskussionsfrågor om grundläggande energifrågor. Visa antingen alla bilder i ett svep, eller arbeta med en eller ett par bilder per lektion. 

Tips! Bildspelet kan också kombineras med praktiska experiment från övningen Upplev energi. Förslagsvis kan ni arbeta med en bild och praktisk övning per lektion. Tips på övningar som passar till bilden finns under respektive bild. 

Klicka på bilderna för att läsa diskussionsfrågor och faktatext till respektive bild.

 

Energi finns överallt! Energi kan varken skapas eller förstöras, vara omvandlas från en form till en annan. Detta kallas för energiprincipen.

> Frågor och fakta till
Allt är energi!Solen skiner oavbrutet. Energin från solens strålar påverkar massor av processer på jorden.
 

> Frågor och fakta till Solenergi!

 


Ständigt nås jorden av ungefär 10 000 gånger mer energi än vi människor använder – det gäller bara att fånga energin!

> Frågor och fakta till 
Fånga energin!


Energi behövs överallt. Elektricitet gör att apparater kan fungera och
lampor kan lysa, element avger värmeenergi till luften. Människor och djur behöver energi för att överleva.

> Frågor och fakta till
Varför behövs energi?

 

All energi har en miljöpåverkan som måste vägas mot nyttan av den energi vi använder.

> Frågor och fakta till
Miljövänlig energi?


Vi kan vara energismarta på flera sätt: genom att använda effektivare teknik, slösa mindre energi, och genom andra besparingar.

> Frågor och fakta till
Energismart!

 

 

> Till alla lektioner för årskurs F-3

> Till alla lektioner för årskurs 4-6

> Till Tankar om energi för åk 7-9