Vad betyder miljömärket?

Energifallet

Vad betyder miljömärket?

Det finns mängder av märkningar på varorna i butiken. En del märker de produkter som tar hänsyn till natur och miljö. På många varor sitter symboler som lätt kan förväxlas med miljömärken. I den här övningen får eleverna leta miljömärken.

Ämnen: Hkk, Ge, Sh, Bi, Ke, Sv

I den här övningen besöker eleverna en butik för att leta efter miljömärkningar. Sedan tar de reda på vad märkningarna står för och varför det finns miljömärkningar.

Målet är att eleverna, genom att undersöka och resonera, får kunskap och ökad förståelse för hur val av varor kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Material och verktyg: Livsmedelsverket: Text och innehåll på förpackningar, Märkningstabell från Hallå konsument.. Länkar till alla verktyg finns i verktygsfältet.

Genomförande 

Dela in eleverna i små grupper. Ge varje grupp i uppdrag att besöka en butik. Det kan vara en livsmedelsbutik, bensinmack, klädbutik, apotek eller något annat. Det kan även vara webbutiker. Ett alternativ är att eleverna letar efter miljömärken hemma.

Ge eleverna i uppdrag att leta efter så många olika miljömärkningar som möjligt. Till sin hjälp har de verktygen i verktygsfältet.

Uppmana eleverna att fråga i butiken och ta reda på:

 • Vilka miljömärken finns i butiken? Vilka produkter finns de på?

 • Hur skiljer sig priset åt mellan miljömärkta och icke-miljömärkta varor? Vad är det man betalar extra för?

 • Finns andra märkningar, som inte är miljömärkningar? Vad står de för?

Be eleverna dokumentera sina fynd, fotografera eller ta skärmdumpar (screenshot) på webbsidorna.

Väl i klassrummet kan eleverna ta reda på mer om märkena de hittat:

 • Vad står märket för?
 • Vem står bakom märkningen? 
 • Används märkningen till något annat än varor?
 • Vad betyder tredjepartsmärkning? Varför är det viktigt?
 • Hittade ni några falska miljömärkningar? Varför finns de?
 • Vem har rätt att använda sig av en miljömärkning?
 • Vad skiljer märkningarna åt?
 • Varför har olika märkningar olika krav?
 • Är det någon kemikalie som miljömärkningarna inte tillåter? Varför?

Tips! Ta kontakt med kommunens konsumentvägledare. Hitta er kommuns konsumentvägledare hos Hallå konsument!. Där finns också en hel sektion med tips kring miljö och hållbarhet.

Diskutera och reflektera

Frågorna nedan kan användas för grupp- eller helklassdiskussioner, eller individuell redovisning:

 • För vem spelar det roll om man väljer miljömärkta produkter eller inte?

 • Vilka typer av produkter kan miljömärkas?

 • Vem/vilka är ansvariga för att tillverkningen uppfyller vissa miljökrav? (Tillverkare, konsumenter, politiker? Någon annan?)

 • Vem/vilka är anvariga för att det finns miljövänliga varor i butiken? (Tillverkare, konsumenter, politiker? Någon annan?)

 • Vilka andra krav, förutom miljökrav, tycker ni att varorna ni hittat ska uppfylla?

 • Vem/vilka är ansvariga för att bidra till en bättre miljö? (Tillverkare, konsumenter, politiker? Någon annan?)

Redovisning

Låt grupperna presentera sina undersökningar för varandra: Vilken butik besökte de? Hur gick det att hitta miljömärkta produkter? Vad tyckte de om utbudet av miljömärka produkter? Kunde personalen svara på alla frågor?

Fördjupning

Det finns många saker som kan miljömärkas, inte bara varor. Till exempel finns miljömärkningar av transporter, försäkringar och matvarubutiker.

Om ni vill gå vidare kan ni till exempel kolla upp hur skolan eller kommunen upphandlar transporter eller försäkringar.

 

> Till alla övningar för årskurs 7-9