Från fossilt till framtid (7-9, Gy)

Här får eleverna en introduktion till vad fossila bränslen och produkter är, hur de påverkar klimatet och spana på framtida lösningar.

Ämnen: Bi, Fy, Ke, Tk, Sh

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet.

Tid: Ca 1 lektion.

Målet med övningen är att eleverna ska tillägna sig grundläggande kunskaper om fossila produkter, kolets kretslopp och växthuseffekten samt fossilfria alternativ och framtida lösningar.

Lästips:

Genomförande 

Visa bildspelet Från fossilt till framtid. Bildspelet tar upp grundläggande fakta om fossila produkter, kolets kretslopp och växthuseffekten samt fossilfria alternativ och framtida lösningar.

Låt eleverna diskutera frågorna på den sista sliden i bildspelet (se frågorna nedan). Diskutera först i grupper om tre, därefter i helklass.   

  • Vilka är de viktigaste åtgärderna för att samhället ska bli fossilfritt?
  • Hos vem/vilka ligger ansvaret?
  • Vilka alternativ tycker ni verkar mest spännande? 

Fördjupningstips!

Fortsätt arbeta med materialet i Bortom fossilsamhället, som syftar till att ge eleverna fördjupad kunskap om klimatomställning och möjlighet att arbeta med den på ett aktivt och kreativt sätt. Med kunskapsbaserad spekulation, kreativitet, bilder och berättelser blir klimatomställningen påtaglig och greppbar samtidigt som övningen ger fördjupad kunskap och reder ut begrepp inom hållbar utveckling. Arbetet avslutas med att eleverna utser egna föremål till utställningen. 

Nyckelord: hållbar utveckling, kolets kretslopp, växthuseffekten, energi, produktion, konsumtion, cirkulär ekonomi, råvaror, förnybar energi, energikällor, fossila bränslen, fotosyntesen, klimatomställning, fossila bränslen och produkter, framtid, framtiden.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll