Hur kan de Globala målen förändra världen?

För att de Globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas. De Globala målen är till för alla och alla måste delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas. Men det högsta ansvaret har förstås regeringen eftersom många åtgärder måste initieras och genomföras av de som styr Sverige.

De officiella symbolerna för de globala målen pryder väggen på gymnasieskolan Spyken i Lund.

Foto:

Katarina Sandberg

De 17 globala målen för hållbar utveckling är ett mycket omfattande ramverk som antogs av FN:s generalförsamling 2015. Målens huvudsyften är att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter/orättvisor och att uppnå ett hållbart brukande av naturresurser. Det som gör att planen faktiskt kan bidra till stora förändringar är att alla 193 medlemsländer i FN står bakom målen.

I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för att vidta åtgärder så att Sveriges del av de Globala Målen uppnås till år 2030. Regeringen arbetar utifrån en handlingsplan som presenterades under våren 2018. De har också en fristående delegation till sin hjälp för att stödja och stimulera det svenska arbetet. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl sitter i delegationen tillsammans med en rad andra experter inom olika hållbarhetsområden.

De globala målen knyter ihop hållbarhet utifrån tre dimensioner: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. De 17 målen är odelbara, vilket innebär att inget mål kan uppnås enskilt, utan måste hänga ihop med allt övrigt arbete. Målen är också universella, det vill säga att arbetet ska ske både här hemma i Sverige och i låginkomstländer.

Diskussionsfrågor:

– Vilka mål tror ni kommer bli svårast att uppfylla?
– Vilka mål påverkar er vardag mest?
– Tycker ni att något mål saknas?