Framtida transporter = hållbara transporter

Transporter behövs för att flytta varor och människor mellan olika platser. Men transporterna bidrar ofta till olika typer av miljöproblem som hälsofarlig luft, buller, övergödning och försurning. Många typer av transporter slukar en massa fossil energi, vilket ger stora utsläpp av koldioxid som förstärker växthuseffekten. Det är ett dilemma att det transportsystem som är till så stor nytta för oss samtidigt är ett av de största miljöhoten.

Hur vill du resa i framtiden?

Genom att vi väljer de energismartaste transportslagen, miljövänliga bränslen, energieffektiviserar och undviker onödiga transporter så kan transporternas miljö- och klimatpåverkan minskas. Det behövs också en massa förändringar i samhället.

En snabbare övergång till hållbara transporter är möjligt om det genomförs särskilda satsningar på energismarta transporter. Förändringarna kan också påskyndas genom politiska beslut som innebär att transporter får betala sina miljökostnader. I praktiken kan det handla om höjda skatter för transporter som smutsar ner eller släpper ut mycket koldioxid.

Hur ser framtidens  transporter ut?

Elfordonen utvecklas så att de kan köra längre, och de får batterier som är bättre ur miljösynpunkt. Men fordonen kommer kanske inte riktigt att se ut som de gör idag. Vi ser riktigt coola konceptbilar redan nu med spännande utseenden och funktioner. En del transporter kan kanske få sin energi direkt från solen. Men elfordon kommer inte att kunna lösa alla utmaningar, det behövs även många andra förändringar i samhället.

Eftersom både miljö och hälsa kommer att vara prioriterade frågor är det troligt att cyklandet fortsätter att öka. Kanske blir det riktiga ”cykel-highways” i de stora städerna, där du kan välja i vilken fil du ligger beroende på hur snabbt du kör.

Försäljningen av långväga tågresor till andra länder har ökat de senaste åren, men slår igenom rejält när järnvägen blir modernare och snabbare. En del tror att tågen ersätts av riktigt snabba rörtransporter ”hyperloops” som kan transportera dig snabbare än ett flygplan. Och flygplanen hur blir det med dom – kommer vi kunna fortsätta att flyga? Ja kanske, men då med nya bränslen och kanske inte lika mycket som idag. Det forskas intensivt på nya fossilfria flygbränslen, frågan idag är hur mycket de får kosta och hur stora mängder det går att få fram på ett miljöanpassat sätt?.

Diskussionfrågor

– Om du reser jorden runt om 50 år, med vilket/vilka färdmedel tror du att du färdas? Hur drivs transporterna? Och hur lång tid tar det?

Faktablad – hållbara transporter

Om transporter, deras miljöpåverkan och vad man kan göra för att bidra till mer hållbara transporter.