Globala målen med skolbibblan och SYV

På gymnasieskolan Spyken i Lund har biblioteket och studie- och yrkesvägledningen (SYV) gemensamt skapat en utställningsserie kring de globala målen för hållbar utveckling. Utställningarna har varit ett sätt att informera om målen och samtidigt lyfta studie- och yrkesvägar och litteratur som kopplar till målens olika teman. Här berättar skolbibliotekarie Catrin om hur de arbetat tillsammans. Hon delar också med sig av tips till andra som vill göra något liknande.

För att uppmärksamma de globala målen 16 om fredliga och inkluderande samhällen och 17 om genomförande och globalt partnerskap, har skolbiblioteket lyft fram böcker om personer som på olika sätt engagerat sig för fred, inkludering och jämlikhet.

Foto / Illustration:

Agnes Vungi

Naturskyddsföreningen har under två läsår (2016-2018) samarbetat med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken i projektet "Hållbara tillsammans". Satsningen har syftat till att stärka skolpersonalens kunskaper om hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling (LHU). De globala målen för hållbar utveckling har varit ett viktigt verktyg i genomförandet och fungerat som både ram för och innehåll i arbetet.

Läs mer om Hållbara tillsammans här!

Under läsåret 2017-2018 har skolans bibliotek och studie- och yrkesvägledning gått ihop och skapat utställningar kring de sjutton globala målen. Skolbibliotekarie Catrin Ringberg berättar om hur de gått tillväga.

– Vi har lyft några mål åt gången och totalt haft sex olika utställningar utspridda över läsåret. Vi gjorde det eftersom vi ville ha någon form av samarbete och synas mer på skolan. I utställningarna har vi också tagit fasta på våra uppdrag, att främja läsning och att förmedla information om olika yrken och fortsatta studier.

Upphovskvinnorna av globala målen-utställningarna från vänster: Clara Önnerfält, Heléne Hogan, Petra Manhammar och Catrin Ringberg. Clara och Catrin är skolbibliotekarier och Heléne och Petra är studie- och yrkesvägledare.

Biblioteket har valt ut böcker som på något sätt berör temat för varje utställning, och SYV har lyft fram de yrken eller utbildningar som böckernas huvudpersoner kan förknippas med. Till exempel vilka organisationer som jobbar för olika mål, eller vilka utbildningar och yrken man kan välja för att om man själv vill jobba för ett visst mål.

– Vi har försökt göra det till någonting kul där eleverna får lära sig mer om de globala målen. För att få elevernas uppmärksamhet har vi haft saker hängande från taket, pilar på golvet som tar eleverna till olika hyllor, Spotify-listor med musik som anknyter till temat, och små roliga aktiviteter som sällskapsspel och tipsrunda med prisutdelning.

För att uppmärksamma de globala målen 16 om fredliga och inkluderande samhällen och 17 om genomförande och globalt partnerskap togs det fram ett memory-spel med olika pristagare av Nobels fredspris.

Catrin upplever att hon och kollegorna också har haft väldigt roligt själva när de tagit fram utställningarna. Till exempel hette utställningen för mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), 14 (hav och marina resurser) och 15 (ekosystem och biologisk mångfald) ”Sol, vind och vatten”.

– Både elever, kollegor och skolledning har uppskattat detta initiativ. Vi har också berättat för andra skolor om hur vi arbetat och de tycker det är jätteroligt, men också lite oväntat att bibblan och SYV gör något tillsammans. Jag tycker det är viktigt att som skolbibliotek hitta sätt att vara del av verksamheten i övrigt och vara en del av det som skolan står för.

Catrin framför skolbibliotekets klarröda vägg med en liten skymt av fredspristagar-utställningen.

Catrins tips till andra:

Tänk synlighet! Fundera på hur det går att synas mer och skapa uppmärksamhet. Skapa mervärde i verksamheten genom att satsa på mer interaktion. Att lärare och elever uppmärksammar att bibblan har en utställning, gör att lärarna får tydliga resurser till sin undervisning och eleverna får en helhet i sin skolgång och ser sammanhang i skolans olika delar.

Tänk samarbete! Om skolan har en vecka om språk eller något tema och om bibblan och SYV inte skulle haka på det temat så skulle det ju vara en missad möjlighet. Ha alla tentaklerna ute hela tiden och håll koll på vad som är på gång.

Tänk tramsigt! När jag och mina kollegor satt och bollade idéer för utställningarna kring globala målen så hade vi väldigt roligt och tramsade oss lite grann. Min kollega påpekade att ”trams” baklänges blir ”smart” – om man får tramsa lite så kan man åstadkomma smarta saker.