In med hållbar undervisning i skolan!

Tycker du också att det är viktigt med hållbar undervisning i skolan? Vill du engagera dig? Här finns tips på hur!

Foto:

Ulrika Zwenger

Framtidens ingenjörer, politiker, ekonomer, jurister och sjukvårdspersonal – alla finns de i skolan. Dagens unga är också blivande konsumenter och behöver kunskaper för att efterfråga hållbart producerade varor och tjänster. 

Hållbar utveckling är inte ett enskilt ämne utan ett övergripande perspektiv som ska finnas med i alla skolämnen enligt läroplanen, men tyvärr ser det inte ut så i verkligheten. De unga riskerar att lämna grundskolan med bristfälliga kunskaper om ekologiska samband och planetens gränser.

Tips! Läs Naturskyddsföreningens rapport Hållbar utveckling i skolan - vi måste snabba på som visar att det finns mycket kvar att göra för att Sveriges skolor ska få tillräckliga förutsättningar för att kunna nå läroplanens mål om undervisning för hållbar utveckling.

Förslag på saker som alla kan göra

Nyfiken lärare? Peppad pappa? Hållbar rektor? Engagerad farmor? Cool klimatkämpe? Passionerad politiker? Vem du än är finns det massor av saker du kan göra!

Medlem i Naturskyddsföreningen? Då kan du kontakta din lokala krets (du kanske reda är engagerad?) för att höra vad som är på gång där du bor. På nästa kretsmöte kan du få kontakt med andra som vill påverka skolan och komma med förslag på aktiviteter ni kan göra tillsammans.

 • Bjud in närliggande skolor till kretsens aktiviteter! 
 • Samordna skolaktiviteter med exempelvis Natursnokarna eller klimatgruppen, om de finns i kretsen. 
 • Ordna ett lärarmingel! Bjud in lärare på fika med samtal kring hållbarhet och skola.
 • Ordna en naturguidning med kommunpolitiker som avslutas med en lunch i det gröna och diskussion om hållbar utveckling och naturens värde i skolundervisningen. Kontakta Märta Berg för mer information.

 • Ordna en politikerdebatt där lokala politiker bjuds in att berätta hur de tänker kring skola och hållbarhet. Ta gärna avstamp i Naturskyddsföreningens rapport Hållbar utveckling i skolan - var god dröj.

Vill du påverka politiken också? Vad känns extra viktigt där du bor? Riskerar någon skolnära skog att avverkas? Är barnens cykelväg till skolan farlig? Kan skolmiljön bli mer grön? Kan eleverna starta en lokal kampanj och komma till tals med kommunpolitiker?

Skicka motioner till kommunen, skriv medborgarförslag eller ett öppet brev i lokaltidningen med fokus på till exempel:

 • Satsningar på utbildning för hållbar utveckling!
 • Mer ekologisk/vegetarisk/klimatsmart skolmat
 • Mindre gifter i skolmiljön
 • Energismartare skolbyggnader
 • Bättre och säkrare cykelvägar till skolan
 • Bevarande av skogar och grönområden i närheten av skolan
 • Mer utomhuspedagogik
 • Mer elevdemokrati