Skolprogram för högstadiet - Arbetsmaterial

Detta är en samlingssida med material för skolor som deltar i skolprogrammet för högstadiet. Här hittar du övningar, filmer och andra material och verktyg att använda i arbetet. Här finns också viktig information om förberedelser inför studiebesöket, som tillsvidare ersätts av ett digitalt möte med Ikea. 

Planering och förberedelser

Här hittar du arbetsupplägg, läroplanskoppling och elevtest som pdf:er.

Föreslagen arbetsgång för deltagande skolor.

Så här kan arbetsupplägget med tillhörande studiebesök kopplas till läroplanen (Lgr11).

Det här testet kan användas som inledning och avslutning på arbetsområdet.

Inför mötet med Ikea

När ni arbetat med övningarna är det dags för klassen att förbereda sig inför mötet med Ikea. Gå igenom checklistan och förbered att visa bildspelet för klassen.

Här finns också två kortare filmer om Ikeas hållbarhetsarbete som klassen ska titta på en eller ett par veckor innan besöket. Filmerna kan användas som utgångspunkt för eleverna när de formulerar frågor att ställa till Ikea. Frågorna mailas i förväg till Ikea. Det finns också ett underlag med diskussionsfrågor till ena filmen - som även fungerar som stöd när eleverna formulerar frågor att ställa under studiebesöket.

Förberedelser inför och upplägg för den digitala träffen med Ikea.

Bildspel med frågesport och praktiska moment att gå igenom med klassen (ca 30-40 min) innan ni kopplar upp er för digitalt möte med Ikea.

Medarbetare på Ikea berättar om hur de arbetar med hållbarhet genom sina olika yrkesroller. (Längd: 7:49).

Ikeas hållbarhetschef Jonas Carlehed presenterar företagets hållbarhetsstrategi. (Längd: 3:16).

Diskussionsunderlag för elever till filmen om Ikeas hållbarhetsstrategi.

Huvudövningar

Här är de fem huvudsakliga övningarna som ingår i det förberedande arbetet inför studiebesöket. De tar upp energi, klimat, mat, livscykelperspektiv, konsumtion och produktion. Det är inte ett krav att genomföra alla övningar. Här finns också tips på en tidning från Swedwatch som lyfter produktion av kläder och andra konsumtionsvaror ur sociala och miljömässiga perspektiv. Tidningen kan användas som komplement till flera av övningarna i upplägget.

Vad vet klassen om energi och hållbar utveckling? Visa bildspelet och låt det bli en utgångspunkt för samtal om viktiga hållbarhetsfrågor.

Nu är det dags att skapa den klimatbästa och den klimatvärsta middagen!

Färdiga t-shirtar växer inte på träd. Men hur blir de till? Vi följer tröjans väg från bomullsplanta till avfall och gör livscykelanalyser.

Vad är en onödig pryl? Varför köps och säljs prylar som vi inte behöver? Detta är frågor som eleverna får undersöka i den här övningen.

Hur kan en möbel vara både bekväm, snygg, resurssmart och miljövänlig? Här får eleverna konstruera egen hållbar design.

Organisationen Swedwatch har tagit fram en tidning om vilken påveran kläder, mobiltelefoner, mat och resor kan ha på människor och miljö.

Kompletterande övningar

Dessa övningar kan användas som komplettering eller fördjupning i arbetet.

Vad är cirkulär ekonomi och koldioxid? I den här övningen lär sig eleverna massor av ord om energi, klimat och hållbar utveckling.

Alla måste använda mindre energi! Eller? Genom värderingsövningar får eleverna diskutera och ta ställning till svåra frågor.

Hur skulle en tacomiddag se ut i en värld utan bin? Här får eleverna fördjupa sig i bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion.

Det finns mängder av märkningar på varorna i butiken. I den här övningen får eleverna undersöka miljömärkningar.

Hur miljövänlig är er skola? I den här övningen granskar eleverna skolans miljöarbete och kommer med förslag på förbättringar.

Här undersöker eleverna hur det står till med miljöarbetet på arbetsplatserna där de gör sin prao.

Här undersöker eleverna olika energislags för- och motargument och synar energibolags budskap genom att gå in i rollen som reklamfilmsskapare!

Här får eleverna förlänga livet på saker och resonera kring hållbar konsumtion.

Affischer

Här finns affischer som pdf:er för egen utskrift.

Kan du de fem stegen i avfallstrappan? Skriv ut den här affischen och sätt upp i klassrummet!

Utskriftsvänlig affisch som följer en T-shirts väg från råvara till avfall eller återvinning

Utskriftsvänlig affisch som illustrerar skillnaderna mellan en linjär ekonomi och en cirkulär ekonomi.

Uppföljning och utvärdering

Efter genomfört arbetsområde och arbetsupplägg, fyll i utvärderingen på länken nedan. (Är det första gången ni deltar bjuder Naturskyddsföreningen in till utvärdering per telefon)

Är ni intresserade av att delta i Energifallet högstadiespecial igen - fyll i intresseanmälan på nytt!

Utvärderingen fylls i efter avslutat arbetsområde. Innehåller frågor om hur ni arbetat med planering, genomförande och uppföljning.

Här anmäler du din skolas intresse att delta i Naturskyddsföreningens skolprogram för högstadiet. Anmäl i god tid - antalet platser är begränsat!

Kontaktpersoner Naturskyddsföreningen