Högstadieelever idéhackade digitalt för hållbart resande

Hur ska framtidens hållbara transportsystem se ut, enligt ungdomar i byarna kring Lund? Detta var det andra i en serie med tre fristående klimathackathons för unga i Lund, arrangerat av Lunds kommun i samarbete med Naturskyddsföreningen.

Ett hackathon är en form av evenemang för idéutveckling under begränsad tid. Klimathack Lund är ett samarbete mellan Lunds kommun och Naturskyddsföreningen där unga i kommunen bjuds in att delta i en serie fristående hackathon med olika hållbarhetsteman. 

Den 27 november 2020 träffades 15 högstadieelever i ett digitalt hackathon för att tillsammans utveckla idéer för hur Lunds kommun kan bli klimatneutralt till år 2030. Fokus denna gång var hållbara transporter. Ett tidigare hack har genomförts i serien, i mars 2020 och då med temat cirkulär ekonomi och målgruppen gymnasieungdomar och högskolestudenter.

Elever på Nyvångskolan redo att sätta igång med idéprocessen.

Utmaningen: Hållbara transporter och en levande landsbygd

Eleverna som deltog i detta hack går på skolor utanför Lunds centralort, Nyvångskolan i Dalby och Svaleboskolan i Veberöd. Välfungerande och hållbara kommunikationer i hela kommunen är en viktig fråga i arbetet för ett klimatneutralt Lund. Idag kommer en stor del av utsläppen från personbilstrafik inom Lunds kommun från resor mellan byarna och stan. Här fick eleverna en möjlighet att komma med inspel kring hur det går att arbeta för en levande landsbygd och fossilfria transporter. Eleverna fick välja att arbeta med någon av följande frågeställningar:

  • Hur kan vi få fler att välja hållbara transporter vid resor till skola och fritidsaktiviteter?
  • Hur kan vi underlätta användandet av kollektivtrafik i byarna i framtiden?
  • Året är 2030 och majoriteten av alla resor mellan byarna i stan sker med hållbara transporter - hur nådde vi dit?

Vinnaridén: ”Framtidens elcyklar” 

Det vinnande bidraget kom från en grupp elever som kallade sig "Gröna cykeln".  Idén går ut på att använda sig av en teknik som omvandlar vanliga cyklar till elcyklar. Själva tekniken för det särskilda batteri eleverna har i åtanke finns redan. Idén handlar mer om hur det kan användas, nämligen att man ska kunna hyra ett batteri att använda till sin egen cykel och som går att lämna tillbaka när det inte längre behövs.

Syftet är att underlätta för fler att cykelpendla mellan byarna och stan. Eleverna menade också att idén gör att fler kommer ha råd att använda en elcykel. Juryn motiverade vinnaridén som något som gör det enklare att vara miljövänlig och kombinerar intressant teknik med med smidigt upplägg. 

Bild ur presentationen av vinnaridén om "Framtidens cyklar".

En majoritet av idéerna som hackades under dagen handlade om att förbättra kollektivtrafiken genom fler busshållplatser i Veberöd och Dalby, även utanför bycentrum, med fler bussavgångar och mer tillgängliga bussar. En annan idé handlade om att investera i cykelställ för hyr-elcyklar med laddning från solceller.  

Alla fem idéer som hackades fram under dagen finns sammanfattade i pdf:er som du hittar i länklistan till denna artikel!

Digitalt arbetsrum för idéprocessen

Med anledning av de vid tiden för hacket rådande coronarestriktionerna genomfördes evenemanget helt digitalt. Programmet Miro användes för att skapa ett arbetsrum för processen under dagen.

Eleverna arbetade i grupper om tre och tog sig med hjälp av det digitala verktyget igenom idéprocessen. Varje grupp hade också en egen processledare från Lunds kommun som, via Zoom, stöttade eleverna att komma framåt i processen.

Varje grupp fick välja en problemformulering som de under begränsad tid skulle arbeta fram en lösning på. Därefter fick varje grupp pitcha (kort presentera) sina idéer inför publik och en jury. Alla idéer som hackades under dagen dokumenteras och tas vidare i en handlingsplan för hur Lund ska bli klimatneutralt till år 2030.

En del av Klimatneutrala Lund 2030

Samarbetet kring ungdomshacken är en del av projektet Klimatneutrala Lund 2030. Lunds kommun samarbetar med forskningsinstitutioner, designbolag och ideella aktörer med målet att ta fram en handlingsplan med insatser som kan bidra till att Lund blir en klimatneutral stad till år 2030. Projektet pågår till augusti 2021 och består av parallella delar som tillsammans utgör en innovationsprocess som ska leda till konkreta lösningar på utmaningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi. Projektet genomförs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs mer om alla delar i projektet Klimatneutrala Lund 2030 här.