Koll på klimatet med nytt kortspel

Klimatkoll är ett kortspel som på ett engagerande sätt sprider kunskap och väcker samtal om klimat och livsstil. Spelet har utvecklats av forskare inom klimatvetenskap och pedagogik vid Chalmers tekniska högskola. Just nu kan lärare som undervisar från årskurs 7 och uppåt få en uppsättning kortlekar i kombination med en gemensam aktivitet tillsammans med spelets skapare.

Orsakar en flygresa till New York mer klimatpåverkan än att äta en biff om dagen i ett år? Orsakar en total köksrenovering mer än flygresan? Klimatkoll är ett fysiskt kortspel med 50 kort som kortfattat går ut på att rangordna olika vardagsaktiviteter efter hur stor klimatpåverkan de har. 

Skaparna bakom Klimatkoll erbjuder nu lärare i åk 7 och uppåt att genomföra gemensamma aktiviteter utifrån kortlekarna, till exempel under en temadag eller som en workshop eller fortbildning. Klassen får då kortlekar utan kostnad och någon från Klimatkoll-gänget kommer ut till skolan eller kopplar upp sig via länk. De erbjuder också möjligheten att stötta i planering och uppföljning av aktiviteten. Inresseanmälan och mer information finns på Klimatkolls hemsida under "Skola". 

Till Klimatkolls hemsida!

Vetenskapligt vilar spelet på den senaste klimatforskningen, forskning inom klimatkommunikation och forskning om spelbaserat lärande. Läs mer om vad siffrorna i spelet grundar sig på här.