Kraft från naturen

Inom forskningen ser vi fler och fler rapporter om naturens positiva effekter på vår hälsa, både fysiskt som psykiskt. Träning, hälsosam mat och vistelser i naturen kan få de flesta att orka mer och må bättre.

Vad gör dig glad? Och vad ger dig energi?

Idag är det många unga som mår dåligt på grund av mycket stillasittande inomhus och från press av omgivningen och skolan. Många skulle behöva komma ut i naturen oftare. Genom att leva mer klimatsmart, till exempel att cykla oftare och äta mer grönt, går det också att öka välbefinnandet och få en bättre hälsa.

Vi blir friskare, gladare och snällare av naturen

Att se träd och ha natur nära gör att vi känner oss fria och mindre instängda. Vistelser i naturen minskar stress och gör oss snabbare friska när vi varit sjuka. En förklaring till att vi mår så bra av naturen kan vara att våra sinnen under årtusendena har utvecklats i samspel med naturen. Städer och täta bostadsområden i den form som finns idag har bara funnits i ungefär hundra år. Det är alltså inte konstigt att fler och fler lider av naturbrist (läs om "nature deficit disorder" i högerspalten).

Forskning visar också att barn som får vara i naturen har lättare att koncentrera sig i skolarbetet. De utvecklar sin motorik och mår bättre på många olika sätt. Både förbättrad fysisk och psykisk hälsa blir ekonomiska samhällsvinster eftersom det får följdverkningar för skolans resurser, sjukvård och socialvård. Att vara ute i naturen löser naturligtvis inte alla sociala problem eller botar alla sjukdomar, men är en viktig del för att må bättre. Därför behöver alla elever få vara utomhus och få kunskaper för att kunna vistas i naturen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

 Diskussionsfrågor:

– Hur får man unga att vistas mer i naturen?
– Krävs det att utevistelser blir obligatoriskt i skolan för att elever ska vara ute oftare?
– Är det en bra idé att införa obligatorisk utomhusvistelse i skolor?