Läroplanskopplingar: Vilket fruktskal bryts ner fortast? (1-6)

Lgr22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.


Syfte

Övningen kan bidra till att utveckla:

Bi: Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Ke: Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

1-3 

NO: Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

4-6

Bi: Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Ke: Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Bli först att gilla!