Skolmaterial om Allemansrätten

Här hittar du övningar, material och filmer som handlar om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i naturen.

Filmer: Allemansrätten

Fyra korta filmer om vad allemansrätten innebär på arabiska, persiska och svenska.

Övningar om allemansrätten för åk 1-9

Här finns en introduktionsövning till allemansrätten som passar för årskurs 1-9.
Här hittar du också övningar i ordkunskap som passar för mellan- och högstadiet.

Vad innebär allemansrätten? Här utforskar eleverna rättigheter och skyldigheter i naturen med hjälp av filmklipp, diskussioner och frågesport.

Fridlysning och naturreservat? I den här övningen lär sig eleverna ord och begrepp kring allemansrätten. Kan göras både inne och ute! För mellanstadiet.

Häckningsperiod och Natura 2000-område? Här lär sig eleverna ord och begrepp kring allemansrätten. Kan göras både inne och ute! För högstadiet.

Kompletterande material

Här hittar du kompletterande material om allemansrätten och naturskydd. Affischen och ordlistan kan användas fristående eller i kombination med andra övningar på den här sidan. Här finns också två quiz - ett som tipsrunda och ett som Kahoot!

Inte störa, inte förstöra - vad betyder det i olika situationer. Skriv ut eller visa digitalt och låt klassen diskutera rättigheter och skyldigheter i naturen!

Från allemansrätten till övergödning. En ordlista om ekosystemtjänster, biologisk mångfald och naturskydd

Sätt kunskaperna om allemansrätten på prov! Här finns en utskrivbar tipsrunda med 10 frågor.

Utmana varandra i ett Kahoot-quiz med åtta frågor om allemansrätten. (Den som leder quizet behöver logga in i Kahoot - gratisversion finns).

Fler övningar för åk 1-9

Här hittar du fler övningar för årskurs 1-9 som ger eleverna ökad kunskap om de rättigheter och skyldigheter vi har i naturen.

Genom ett rollspel får eleverna kunskap om allemansrättens rättigheter och skyldigheter.

En övning som handlar om att argumentera och tänka sig in i andras situationer.

Aktiviteten är tänkt att stimulera förmågan att kommunicera på ett annat språk på ett lustfyllt sätt.

Genom att skapa ett eget vindskydd lär sig eleverna hålla värmen och skydda sig mot vädret.

Övningen ger eleverna ökad kunskap om kolning, både ur kemiskt, teknologiskt och ur historiskt perspektiv.

En matlagningsövning som handlar om friluftsteknik, hänsyn, ansvar, samarbete och gemenskap.

En introduktion till täljning och hur man hanterar en kniv på ett effektivt och säkert sätt.

Övningen ger eleverna kunskap om lera och om svårigheter i samband med bränning.

I den här upplevelsebaserade övningen får eleverna praktiska kunskaper om friluftslivets möjligheter.

Mer kul till utomhusundervisningen

  

Så fixar ni en hasselmusholk, fjärilsrestaurang eller faunadepå. Här finns 30 olika insatser för djur och natur att genomföra med barn och unga.

Undersök hur skolgården och närmiljön ser ut ur ett bi-perspektiv och formulera förslag på vad som skulle kunna göra det mer bi-vänligt!

Låt eleverna öva artkunskap på ett roligt och varierat sätt. Välj bland övningar att genomföra i och utanför klassrummet.