Om Allemansrätten

Här hittar du övningar, material och filmer som handlar om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i naturen.

Filmer: Allemansrätten

Fyra korta filmer om vad allemansrätten innebär på arabiska, persiska och svenska. Filmerna är framtagna inom Naturskyddsföreningens verksamhet Schysst.

Övningar och ordlista för åk 4-9

Här finns övningar i ordkunskap och en ordlista som passar för mellan- och högstadiet. Materialet berör allemansrätten, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och naturskydd.

Fridlysning och naturreservat? I den här övningen lär sig eleverna ord och begrepp kring allemansrätten. Kan göras både inne och ute! För mellanstadiet.

Häckningsperiod och Natura 2000-område? Här lär sig eleverna ord och begrepp kring allemansrätten. Kan göras både inne och ute! För högstadiet.

Från allemansrätten till övergödning. En ordlista om ekosystemtjänster, biologisk mångfald och naturskydd

Övningar och material för åk 1-9

Här hittar du övningar och material för åk 1-9 som ger eleverna ökad kunskap om de rättigheter och skyldigheter vi har i naturen.

Genom ett rollspel får eleverna kunskap om allemansrättens rättigheter och skyldigheter.

En övning som handlar om att argumentera och tänka sig in i andras situationer.

Aktiviteten är tänkt att stimulera förmågan att kommunicera på ett annat språk på ett lustfyllt sätt.

Genom att skapa ett eget vindskydd lär sig eleverna hålla värmen och skydda sig mot vädret.

Övningen ger eleverna ökad kunskap om kolning, både ur kemiskt, teknologiskt och ur historiskt perspektiv.

En matlagningsövning som handlar om friluftsteknik, hänsyn, ansvar, samarbete och gemenskap.

En introduktion till täljning och hur man hanterar en kniv på ett effektivt och säkert sätt.

Övningen ger eleverna kunskap om lera och om svårigheter i samband med bränning.

I den här upplevelsebaserade övningen får eleverna praktiska kunskaper om friluftslivets möjligheter.