Skolmaterial om vatten och hav

Välkommen till Naturskyddsföreningens skolmaterial om vatten och hav och allt som gömmer sig under ytan!
Här hittar du övningar och material såsom spel, saga, faktablad och instruktioner.

Övningar och material för åk F-3

Här hittar du kreativa och ämnesövergripande övningar om vatten och hav.

Upplev hur jordens vatten är fördelat på vår planet.

Upplev skillnaden mellan sött, bräckt och salt vatten.

Utforska naturens estetiska värden.

Följ ålen Ålinårs spännande resa från Sargassohavet, via Sverige och tillbaka igen.

Följ ålens vandring och svara på frågor om vatten och hav.

Övningar och material för åk 4-6

Här hittar du ämnesövergripande övningar som passar för åk 4-6.

Upplev hur jordens vatten är fördelat på vår planet.

Utforska naturens estetiska värden.

Musslor fungerar som viktiga reningsverk i havet, men hur går det egentligen till när musslorna renar vattnet i havet?

I den här övningen undersöks vilka växter och djur som lever vid havsstranden och hur de har anpassat sig för sin livsmiljö.

Följ ålens vandring och svara på frågor om vatten och hav.

Övningar och material för åk 7-9

Här hittar du övningar och ett faktablad som passar för åk 7-9. Faktabladen kan även användas av pedagoger för alla årskurser.

En övning som utförs på stranden där eleverna reflekterar över vem det är som har rätt till stranden och vilka hot som kan finnas mot dem som nyttjar den.

I den här övningen undersöker eleverna hoten mot Arktis och vem som ansvarar för områdets framtid.

Plast är ett mycket användbart material, men det skapar också stora problem.

Här kan du läsa om vad som utmärker Östersjön och vad som kan göras för att minska miljöproblemen.

I det här faktabladet får du veta mer om hoten mot Arktis.

Kompletterande material

Här hittar du fördjupningsmaterial om vatten och hav.

Barnens Hav är ett ämnesövergripande skolmaterial för årskurs 1-6 om allt som gömmer sig i det stora blå. Materialet togs fram 2013.

Oavsett var du bor kan du göra något för ditt lokala vatten! Projektet Viva vatten ger dig konkreta förslag på åtgärder i sjö, hav och rinnande vatten.

Livet i havet är en digital fälthandbok om växter och djur i Östersjön. Sidan drivs av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum.