Om Naturnytta.se

Naturnytta är Naturskyddsföreningens kostnadsfria skolmaterial om vår fantastiska natur. Här finner du övningar, faktablad och material om bin, ekosystemtjänster, havet och mycket annat.
Nedan finner du svar på vanliga frågor om Naturnytta.

Foto:

Rolf Harbom

Vad är Naturnytta?

Naturnytta är Naturskyddsföreningens skolwebb om vår fantastiska natur med övningar för årskurs F-9. 

Materialet syftar till att väcka nyfikenhet och ge kunskap om biologins begrepp och processer samt att med naturen som inspirationskälla öka elevernas kunskaper och färdigheter inom ämnen som språk, bild, slöjd och idrott. Materialet är framtaget med lärarnas och elevernas behov i fokus och med tydliga kopplingar till läroplanen för grundskolan (Lgr11).

Materialet är läroplanskopplat och kostnadsfritt, nedladdningsbart och faktagranskat. 

Vi har för avsikt att fylla på med mer material under året.

Hur använder jag skolmaterialet?

Övningarna kan användas ämnesspecifikt och fristående eller som ämnesövergripande lektioner och temaarbeten. Materialet passar utmärkt att använda i skolarbete om FN:s globala mål för hållbar utveckling. Särskilt Mål 15 om biologisk mångfald. Mer om de globala målen hittar du i länklistan.

Vem kan använda Naturnytta?

Naturnytta har tagits fram för skolpersonal som vill inspireras kring hur naturen  kan belysas i undervisningen, både ämnesövergripande och i enskilda ämnen. Flera av övningarna fungerar dessutom utmärkt för fritidsverksamhet. Vi tror att all personal på grundskolan kan hitta bitar av Naturnytta som passar.

Varför heter webben “Naturnytta”?

Naturen ligger till grund för vår existens och det är därför viktigt att förstå dess avgörande betydelse, så att den bevaras och används på ett hållbart sätt. 

Naturens bidrag till människor, eller kort och gott ”naturnyttor” är ett begrepp som rymmer många dimensioner av betydelse för hur vi förhåller oss till naturen och dess ekosystemtjänster. Begreppet naturnytta inkluderar såväl naturvetenskapliga och ekonomiska som sociala, kulturella och andliga perspektiv.

Hur är materialet uppbyggt?

Naturnytta är ett webbaserat skolmaterial, anpassat för grundskolans tre stadier. Till dem finns lärarhandledningar och olika verktyg, som faktablad, filmer och elevmaterial.

Det går att plocka ut enstaka övningar, kombinera dem med andra material, eller använda alla övningar under en längre period tillsammans med andra lärare. Övningarna kan göras i den ordning som de ligger på hemsidan, eller helt fristående. 

Övningarna är märkta med de ämnen som har relevanta skrivningar i Lgr11, men bara fantasin sätter gränser och vi är bara glada om övningarna anpassas efter behov.

Är det verkligen gratis?

Ja! Allt material är kostnadsfritt. Framtagandet av Naturnytta finansieras av Naturskyddsföreningen tillsammans med Allbastiftelsen. 

Skolmaterialet Barnens Hav togs fram 2013 av bl.a. Naturskyddsföreningens Havsnätverk. Med stöd ifrån Havs- och vattenmyndigheten har Naturskyddsföreningen i skolan under 2018 webbanpassat och vidareutvecklat delar av materalet samt utvecklat helt nya övningar om vatten och hav.

Stort tack till Allbastiftelsen och Havs- och vattenmyndigheten för att ni gör detta möjligt.