Allt vatten på jorden (F-3)

I denna övning får eleverna uppleva hur jordens vatten är fördelad på vår planet. De får också öva sig på olika volymenheter.

Ämnen: NO, Ma, Ge, Bl

Jorden är till 71% täckt av vatten, men bara en liten del av allt vatten är drickbart för oss människor. I den här övningen får eleverna en praktisk erfarenhet av fördelningen mellan sötvatten och saltvatten på vår jord.

Övningen passar bra att använda i samband med ett arbete kring vattnets olika former. Övningen är en av klassrumsövningarna ur Barnens hav

Målet med övningen är ge eleverna en förståelse för begreppen söt och saltvatten samt proportionerna mellan dessa på jorden. Eleverna får även öva sig på olika volymenheter.

Material: 6 st 10 liters hinkar, litermått, decilitermått, matskedsmått och kryddmått. En Sverigekarta. En världskarta eller jordglob.

Genomförande

Förberedelse: Märk upp 6 st hinkar med: ”Allt vatten på jorden”, ”Havsvatten”, ”Glaciärer”, ”Grundvatten”, ”Ytvatten (sjöar/åar)” och ”Atmosfären”.

Fyll en hink med tio liter vatten. Den här hinken symbolisera allt vatten som finns på jorden.

 1. Låt eleverna mäta upp 0,1 kryddmått vatten och hälla i den första hinken märkt med atmosfären.
 2. Hinken märkt med ytvatten ska fyllas med 1 kryddmått vatten.
 3. Hinken märkt med grundvatten ska fyllas med 6 matskedar vatten.
 4. Hinken märkt med glaciärer ska fyllas med 14 matskedar vatten.
 5. Låt eleverna hjälpa till att fylla den sista hinken märkt med havsvatten. Hinken ska fyllas med 9,7 liter vatten.
 6. Ställ upp alla hinkarna på en rad, låt eleverna gå runt och titta. Var finns det mest/minst vatten? Vilket vatten är salt/sött?

Att ta reda på och samtala om:

 • I vilken hink finns det mest/minst vatten?
 • I vilka hinkar finns det saltvatten?
 • I vilka hinkar finns det sötvatten?
 • Kan vi dricka saltvatten?
 • Hur kan det finnas vatten i atmosfären (luften)?
 • Vad är glaciärer?
 • Var på jorden finns det glaciärer?
 • Prata om vattnets olika tillstånd (fast, flytande och gas).
 • Beskriv vattnets kretslopp.

Redovisning och dokumentation

 • Rita planscher och teckningar - exempelvis över vattnets kretslopp och Sveriges vattendrag, sjöar och hav.

 • Gör en modell av jorden, måla vatten blått och land grönt/brunt. Vad finns det mest av på jorden, land eller hav?

Fakta till övningen

97 % av allt vatten på jorden är saltvatten. Bara 3 % av jordens vatten är sötvatten. Se tabell nedan. Majoriteten av sötvattnet finns i frusen form i glaciärer.

 

 

Skolmaterial om vatten och hav

Här hittar du fler skolövningar om vatten och hav.