Ålsagan

Ålen Ålinår färdas från Sargassohavet, via Sverige och tillbaka igen. Låt eleverna följa hennes spännande resa. Sagan passar att använda som introduktion eller under ett pågående arbete om havet och/eller världskartan.

Ämnen: NO, Sv, Ge

> Läs sagan om ålen Ålinårs resa här

Målet för övningen är att via sagan utveckla elevernas kunskaper om biologiska samband och nyfikenhet kring naturen och dess arter samt våra hav och sjöar och deras placering på kartan.

Material:

  • Sagan Ålen Ålinårs resa
  • En världskarta eller jordglob
  • En Sverigekarta

Utförande

Sagan Ålen Ålinårs resa består av fyra kortare kapitel och tar totalt ca 30 minuter att läsa högt. Sagans illustrationer är i svartvit linjeteckning och lämpar sig väl som ritblad. Läs sagan högt för eleverna och låt dem samtidigt följa Ålinårs resa på en världskarta. För äldre elever lämpar sig sagan väl för egen läsning.

Arbeta gärna vidare med någon av dessa övningar:
> Smaka på vatten
> Allt vatten på jorden

Skolmaterial om vatten och hav

Här hittar du fler skolövningar om vatten och hav.