Biologisk mångfald vid havsstranden

I den här övningen får eleverna undersöka mångfalden av växter och djur vid havsstranden samt undersöka hur arter anpassat sig för sin livsmiljö.

Ämnen: Bi, Ma

Målet med övningen är att eleverna ska få ökad förståelse för djur, växters och andra organismers liv.

Artböckerna Under Ytan i Östersjön respektive Under Ytan i Västerhavet.

Förberedelse i skolan

Material: Kraftigt snöre, måttband, färgad maskeringstejp.

Låt eleverna arbeta i grupper om 3-4 personer. Varje grupp ska göra sin egen naturruta, den ska mäta 1*1 meter, dvs 1 m2.

 1. Varje grupp börjar med att mäta upp 4 meter snöre med hjälp av måttbandet.
 2. Knyt ihop de två ändarna.
 3. Eleverna ska nu markera hörnen i rutan med en tejpbit. Detta görs genom att linda en tejpbitar runt snöret. Det ska vara en meter mellan tejpbitarna.

Övningar vid havsstranden: Mångfald, Anpassningar och Artrace

Det här behöver ni: 

 • Naturrutor (se ovan.)
 • Gummistövlar (om inte vädret tillåter att eleverna är barfota i havsbrynet.)
 • Håvar eller silar, med eller utan skaft
 • Hinkar, baljor, burkar
 • Plastskedar
 • Plastpåsar
 • Luppar
 • Under ytan i Östersjön, Under Ytan i Västerhavet eller annan bestämningslitteratur, gärna anpassad för barn

Förbered övningen genom att hälla havsvatten i hinkar, baljor eller burkar. Dessa ska under övningarna försiktigt fyllas med växter och djur som ni hittar i havet. Tänk på att vara rädda om djuren och växterna ni hittar. Att inte ställa vattnet i direkt solljus och att hälla tillbaka djuren och växterna i havet när ni studerat dem färdigt.

 1. Varje grupp lägger ut sin ruta på 1 m2 i vattnet vid havskanten.
 2. Alla eleverna i gruppen undersöker rutan och varje elev håvar upp ett eller några exemplar av de arter hen hittar i rutan.
 3. Sedan sorterar gruppen tillsammans växterna och djuren i olika burkar, en per art. Antalet burkar blir då lika med antalet arter och ett mått på hur stor mångfalden i rutan är.
 4. Eleverna kan sedan artbestämma djuren och växterna, men det är inte helt nödvändigt - bara genom att titta på arterna lär de sig mycket.
 5. Övningen kan sedan fortsätta med att eleverna lägger ut sin ruta på ett nytt ställe. Den här gången en bit längre ut ifrån havskanten.
 6. Hur många arter hittar eleverna den här gången?
 7. Ser eleverna samma arter i de två rutorna?
 8. Eleverna kan även flytta sin ruta tre meter upp på stranden och upprepa artletandet.
 9. Eleverna kan dokumentera sina resultat skriftligt eller med hjälp av digitala hjälpmedel (ex ta foton).

Anpassningsövningen

I den här övningen ska eleverna studera en av växterna de har hittat i sin naturruta mer i detalj för att lära sig om anpassningar. Se till att klassens rutor får en bra spridning över stranden, några kan ligga nära havskanten och andra en bit ifrån.

 1. Varje grupp lägger ut sin ruta i vattnet invid strankanten.
 2.  Låt eleverna välja ut en växt ur rutan och studera hur den har anpassat sig.
 3. Utgå ifrån vilka behov växten har: Hur får den ljus och näring? Hur sitter den fast? Kan alla växtens behov uppfyllas idag?
 4. Hur gör den för att klara sig under andra tider på året? Till vilket växtslag hör växten? Skuggas växten av andra växter som växer runt den? Har växten på något vis anpassat sig till hur mycket ljus den få?
 5. Nu kan eleverna med hjälp av Under Ytan-boken och/eller appen Livet i havet försöka ta reda vilken art de hittat.
 6. Eleverna kan dokumentera sina resultat skriftligt eller med hjälp av digitala hjälpmedel (tex ta foton).

Artrace-övningen

Artrace är en tävling som går ut att hitta flest arter under en bestämd tid. Eleverna arbetar i grupper och de ska använda sin ruta på 1 m2 .

 1. Varje grupp får som mest lägga ut sin ruta tio gånger under 40 minuter (Tiden och antalet rutor anpassas efter elevgruppen och tiden ni har på stranden). Uppgiften är att finna så många arter som möjligt under den begränsade tiden.
 2. Eleverna får själva bestämma var de ska lägga ner sina rutor.
 3. Var ska rutorna ligga för att hitta så många arter som möjligt, i vattnet nära havskanten eller en bit upp på stranden?
 4. Eleverna dokumentera sina olika arter med hjälp av att ta kort med något digitalt hjälpmedel, alternativt skriva ner artnamnet i ett anteckningsblock.
 5. Den gruppen med flest arter vinner!
 6. Använd gärna UnderYtan-böckerna och/eller appen för att ta reda på namnen på några av arterna.

Att samtala om:

 • Vilka arter hittade ni i vattnet och på stranden?
 • På vilken plats var den biologiska mångfalden störst?
 • Var hittade ni de största organismerna, i vattnet nära havskanten eller längre upp på stranden?
 • Hur skiljer sig växter i havet från växter på land?
 • Har alla växter rötter?
 • Hur får en växt i sig näring?
 • Varför är solen viktig för växter?

Redovisning och dokumentation

Rita planscher och teckningar - exempelvis över de olika djur och växter som eleverna såg. Om eleverna har sett många olika växter och djur kan ni försöka att sätta ihop enkla näringskedjor som visar vem som äter vem i ekosystemet ni har besökt.  Förklara varför måste alla näringskedjor börja med en växt? Om eleverna har fotat olika arter kan ni använda dessa för att göra en poster med allt ni såg på stranden.

Gör en tabell, exempelvis på tavlan, låt varje grupp skriva upp antalet arter de såg i sina rutor. Var var den biologiska mångfalden störst? Nära havskanten eller längre upp på stranden?

Skolmaterial om vatten och hav

Här hittar du fler skolövningar om vatten och hav.