Quiz: testa dina kunskaper om bin!

I den här övningen får eleverna testa sina kunskaper om bin genom att tävla i ett quiz.

Foto:

Alexandra Roslund

Ämnen: Bi, Sv

Vad kan klassen om våra vilda pollinatörer? I den här övningen får de lära sig mer om bin och sedan testa sina kunskaper i ett quiz.

Målet med övningen är att lära sig mer om bin och övar på att använda digitala verktyg. 

Material och verktyg: Film om bin, faktablad om bin, quiz-verktyget Kahoot, ordlista om ekosystemtjänster. Allt material finns i verktygsmenyn. Facit till quiz-frågorna finns längst ner på sidan.

Du behöver även vara uppkopplad mot internet och kunna visa quizet på en stor skärm som alla kan se.

Genomförande

Förbered eleverna genom att visa filmen om bin och låt eleverna läsa de två faktabladen om bin. Låt eleverna veta att de kommer att få testa sina kunskaper. När eleverna har förberett sig, gå till Kahoot-quizet nedan.

Så fungerar quizet:

Quizet i Kahoot består av tolv frågor med fyra svarsalternativ. I de flesta fall finns bara ett rätt svar, men ibland finns flera. Frågan och de fyra alternativen markerade med olika färger och symboler visas på den gemensamma skärmen. På elevernas uppkopplade skärmar syns endast de fyra alternativen som färger och symboler. De måste därför kunna se den gemensamma skärmen hela tiden. De tävlande får poäng utifrån rätt svar ju snabbare svar desto mer poäng. Man kan även få poäng om man svarar rätt flera gånger i följd. Detta kan du som lärare bestämma under inställningar.

Så förbereds quizet:

 1. Klicka på länken för att komma till Kahoot om bin!
 2. Du behöver logga in för att hålla i quizet. Om du inte redan har ett inlogg kan du registera ett konto gratis.
 3. Välj inställningar: Ska ni spela en mot en eller i lag? Ändra bland spelalternativen om du vill.
 4. När du valt spelinställningar visas en pin-kod som de tävlande använder sig av för att vara med i tävlingen. Se till att skärmen visas för hela klassen. 
  Medan ni väntar på att alla lag/tävlande ska koppla upp sig spelas filmen om bin automatiskt i bakgrunden, så stäng av ljudet på datorn om du inte vill att det ska höras.
 5. När alla lag syns på skärmen, klicka på Play!

Dags att tävla! Eleverna kan tävla i lag eller var för sig. Varje lag eller tävlande behöver vara uppkopplad till internet, antingen genom mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Så kopplar de tävlande upp sig till spelet:

 1. Gå till Kahoot.it
 2. Skriv in Pin-koden för quizet
 3. Välj ett namn
 4. Redo att tävla!

Fördjupning

Gör egna quiz! Utgå ifrån faktabladen om bin och låt eleverna göra egna quiz, antingen analogt eller digitalt.

Kahoot är gratis och relativt enkelt att använda. Eleverna kan skapa egna konton där de gör sina quiz på kahoot.com. Instruktionerna är på engelska.

 

Fakta

> Faktablad: bin och deras livsmiljö

Facit till frågorna:

1: Hur många biarter (olika sorters bin) finns det i Sverige? Svar: Ca 270
2: Hur stor del av Sveriges biarter är hotade? Svar: En tredjedel
3: Vilken ekosystemtjänst hjälper bina oss med? Svar: Pollinering
4: Vilka bin pollinerar? Svar: Alla (dvs alla svar är rätt)
5: Hur stor del av maten vi äter har pollinerats? Svar: En tredjedel
6: Vad har bina nektar till? Svar: Dricker
7: Vad har bina pollen till? Svar: Matar sina larver
8: Varför är vilda bin mer sårbara än honungsbin? Svar: De är ofta mindre och lever ofta ensamma, de kan bara flyga kortare sträckor, de kan ofta bara äta från vissa blommor. (tre rätt svar)
9: Vad är viktigt för bina? Svar: Att det finns många olika sorters blommor och att det finns gott om blommor från tidig vår till sen höst. (två rätt svar)
10: Hur kan bin påverkas av bekämpningsmedel? Svar: Larverna kan påverkas så de inte växer som de ska.
11: Vilken växt är bra för bina? Svar: Sälg
12: Vad kan människor göra för att hjälpa bina? Alla svar är rätt.

Lycka till!