Operation: Rädda bina!

Skolklasser i alla årskurser kan vara med och göra räddningsinsatser och tillsammans gör ni en viktig insats för naturen och miljön! Genom att rapportera till oss efteråt kan ni också bidra till viktig forskning.

Elever som byggt egna vildbihotell av bambu.

Foto:

Per Bengtson

Bina behöver hjälp!

Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinerare. Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter hotade. Gifter, matbrist och ett förändrat landskap hotar våra vilda trädgårdsmästare. De behöver både mat och fler bo-platser. Tillsammans kan vi skapa fler bi-vänliga platser över hela Sverige!

Bygga bihotell: "Roligare än vanlig lektion" säger Thomas och William i åk 5. 

Skolmaterial om bin

Innan ni sätter igång vill ni förstås lära er allt om vilda bin och därför har vi tagit fram massor med fakta och skolmaterial om bin som finns här. 

Om ni redan kan allt om vilda bin kan ni hoppa direkt till räddningsinsatserna.

Fixa bostäder!

Bygg ett vildbihotell eller en sandbädd
> Till insatserna!

Fixa mat!

Plantera bivänliga blommor 
> Till insatsen!

Avancerat: Gör om gräsmattan till äng
Denna insats kan ni göra om ni har tillgång till en lite större grönyta i anslutning till skolan. Prata med vaktmästare, rektor, kommunen eller andra relevanta personer om hur ni skulle kunna gå tillväga. Rådfråga gärna också er lokala Naturskyddsförening!
> Till insatsen!

Tips! Bilda en miljögrupp på skolan! Hör av er till kommunen och be om pengar till jord och frön. Fråga också om bra platser att sätta upp bihotellen på där många kan se dem. Tipsa tidning och radio om vilken dag ni ska sätta upp bi-hotellen. 

Rapportera era insatser och bidra till forskning

Genom att rapportera in era räddningsinsatser för bin bidrar ni med kunskap till forskning om biologisk mångfald. Rapporteringen sker via respektive insatssida på Räddabina.nu. (Obsververa att du som rapporterar behöver skapa ett inlogg för att kunna rapportera - markera rutan för "Skola" när du registrerar dig).

Tack för att ni bi-drar!