Operation: Rädda bina!

Skolklasser i alla årskurser kan vara med och göra räddningsinsatser och tillsammans gör ni en viktig insats för naturen och miljön! Genom att rapportera till oss efteråt kan ni också bidra till viktig forskning.

Elever på Påskallaviksskolan i Oskarshamns kommun sår bivänliga blommor.

Foto:

Katarina Sandberg

Bina behöver hjälp!

Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinerare. Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter hotade. Gifter, matbrist och ett förändrat landskap hotar våra vilda trädgårdsmästare. De behöver både mat och fler bo-platser. Tillsammans kan vi skapa fler bi-vänliga platser över hela Sverige!

Bygga bihotell: "Roligare än vanlig lektion" säger Thomas och William i åk 5. 

Skolmaterial om bin

Innan ni sätter igång vill ni förstås lära er allt om vilda bin och därför har vi tagit fram massor med fakta och skolmaterial om bin.
Till allt skolmaterial om bin!

Om ni redan kan allt om vilda bin kan ni hoppa direkt till räddningsinsatserna.

Tips! Låt eleverna undersöka hur skolgården och närmiljön ser ut ur ett bi-perspektiv. Här finns ett inventeringsformulär att använda! 
Till Inventering: Bi-vänlig närmiljö?

Fixa bostäder!

Bygg ett vildbihotell eller en sandbädd
> Till insatserna!

Elever i årskurs 5 på Påskallaviksskolan bygger biholkar där vilda bin kan lägga sina ägg. Foto: Katarina Sandberg.

Det kan vara lite trixigt att knyta ihop vildbihotellet riktigt hårt - då är det bra att hjälpas åt som de här två eleverna på Påskallaviksskolan. Foto: Katarina Sandberg.

Fixa mat!

Plantera bivänliga blommor 
> Till insatsen!

Avancerat: Gör om gräsmattan till äng
Denna insats kan ni göra om ni har tillgång till en lite större grönyta i anslutning till skolan. Prata med vaktmästare, rektor, kommunen eller andra relevanta personer om hur ni skulle kunna gå tillväga. Rådfråga gärna också er lokala Naturskyddsförening!
> Till insatsen!

Tips! Bilda en miljögrupp på skolan! Hör av er till kommunen och be om pengar till jord och frön. Fråga också om bra platser att sätta upp bihotellen på där många kan se dem. Tipsa tidning och radio om vilken dag ni ska sätta upp bi-hotellen. 

Elev på Påskallaviksskolan som sått frön till bivänliga blommor som senare planteras ut på skolgården. Fotograf: Katarina Sandberg.

Rapportera era insatser och bidra till forskning

Genom att rapportera in era räddningsinsatser för bin bidrar ni med kunskap till forskning om biologisk mångfald. Rapporteringen sker via respektive insatssida på raddabina.nu. (Obsververa att du som rapporterar behöver skapa ett inlogg för att kunna rapportera - markera rutan för "Skola" när du registrerar dig).

Tack för att ni bi-drar!