Skarpatorpsskolan ❤ globala målen

Under vårterminen har Skarpatorpsskolan, som är en grundskola i södra Stockholm fokuserat på hållbarhetsfrågor. Terminen avslutades med tre temaveckor då hela skolan arbetade på heltid med de globala målen för hållbar utveckling. Både lärare och elever var odelat positiva när vi träffade dem på redovisningsdagen i början av juni.

Läraren Catrin Järnberg berättar om hur skolan har arbetat med hållbarhetsfrågor.

Foto:

Naturskyddsföreningen

Skarpatorpsskolans målsättning är att deras elever ska vara medvetna, pålästa och engagerade i hållbarhetsfrågor och kunna göra klimatsmarta val. De globala målen, återvinning, återbruk och remake var skolans ledstjärnor under de tre temaveckorna. Varje klass utformade sedan arbetet efter egna idéer och intressen. Under dessa veckor har skolan arbetat extra mycket med praktisk-estetiska ämnen och lektionerna har varit oerhört kreativa. Eleverna har skapat insekter, jobbat med källsortering, planterat, bakat, kokat sylt och mycket annat. En del har vandrat i staden för att se hur hållbart Stockholm är och andra har håvat insekter i dammen.

Vi som var med på den fantastiska redovisningskvällen den 1 juni blev väldigt imponerade över elevernas lust, energi och kunskaper! Här är några röster från lärare och elever:

– Det är viktigt att miljöfrågor inte blir tråkiga eller skuldbeläggande tycker Jenni Axen som är bildlärare på Skarpatorpsskolan. Hon berättar att eleverna verkligen gick igång på att arbeta med återanvändning. Arbetet med återanvändning har varit lustfyllt och eleverna har upptäckt hur fina och användbara gamla oanvända saker kan bli. På hennes lektioner har de bland annat gjort om gamla stolar som sedan tidigare fanns på skolan men inte användes.

– Roligare än vanliga lektioner, säger Tomas och William som går i åk. 5. Klassen har bland annat byggt bihotell och Tomas och William har lärt sig massor om bin och varför de är så viktiga för oss.

– Eleverna är väldigt medvetna och förstår att miljön är viktig för deras framtid. De blir upprörda om det köps in råvaror som inte är ekologiska berättar Magnus Porsner som är hemkunskapslärare. Det mest annorlunda inslaget under temaveckorna har varit att experimentera med gräshoppor och andra insekter i matlagningen. Det har varit otroligt populärt att få krydda sina gräshoppor och se vad som är gott och mindre gott.

– Den här temaformen som vi har arbetat med är en jättebra form för hållbarhetsfrågor eftersom man kan angripa de globala målen från så många olika fronter säger Catrin Järnberg som är lärare i matematik och språk. Det som är speciellt med att arbeta med hållbar utveckling är att det är en livsviktig fråga forsätter hon. Eleverna har fått med sig en förståelse för att det som de gör faktiskt gör skillnad.

Catrin berättar att lärarna har utgått från elevernas vardag och att de har arbetat med elevnära frågor. De har pratat om vad eleverna tycker är fel här på skolan och saker som de skulle vilja förändra. De har diskuterat de Globala målen, pratat om målen, sorterat dem utifrån hur viktiga barnen tycker att de är och gjort studiebesök på Nobelmuseumet. Catrin poängterar att det är viktigt att skolan har en bra samordning kring en sådan här temaform. När många årskurser jobbar samtidigt med frågan så kräver det en hel del samordning och många samtal lärare emellan.

P.S. Kolla gärna in huvudfilmen om Skarpatorpsskolans hållbarhetsarbete. Den visar lite mer övergripande hur skolan har jobbat. Den är perfekt att använda som inspiration på till exempel studiedagar. Du hittar filmen i högerspalten.