Kan vi shoppa smartare

Att tillverka olika typer av material och prylar slukar både energi och råvaror. Idag sker tillverkningen ofta utomlands, där den påverkar miljö och människor. Mängden återvunnet material och energi behöver maximeras och mängden avfall minimeras. För att nå dit krävs insatser av både konsumenter, producenter och politiker.

Second hand är smart både för miljön och för plånboken.

Det är oftast en bra idé att köpa begagnade saker istället för nya. Genom att köpa kläder på second hand kan vi spara upp till 97 procent av den energi som skulle ha använts för att göra nya kläder. Att återanvända saker innebär dessutom att vi sparar vatten och metaller, och undviker spridning av miljöskadliga kemikalier.

Många prylar, kläder och möbler kan hålla länge om vi sköter om dem, lagar eller gör om istället för att köpa nytt. Det är smart både för planeten och plånboken! 2017 sänktes momsen från 25 till 12 procent hos skomakaren, cykelverkstaden, och för att laga lädervaror, kläder och hemtextilier.

EU:s avfallshierarki, eller avfallstrappa som den också kallas, är en grund för lagstiftning och politik inom avfallsområdet och en riktlinje för medlemsländernas prioriteringar. I första hand ska uppkomsten av avfall förebyggas, i andra hand ska återanvändning prioriteras och i tredje hand återvinning. I fjärde hand ska energin i avfallet tas till vara. Om ingen annan metod kan användas ska avfallet tas ur kretsloppet och deponeras på ett säkert sätt.

Diskussionsfrågor:

– Vem bär ansvaret för våra ohållbara konsumtionsmönster? Konsumenterna? Butikerna? Producenterna? Politikerna?
– Vad tror ni krävs för att en förändring ska ske?
– Hur kan man få folk att återanvända och återvinna mer?