Guide: Så kan du vara med och ställa om din kommun

Om vi ska kunna begränsa klimatförändringarna och stoppa hoten mot den biologiska mångfalden krävs det stora förändringar – på alla samhällsnivåer. Lokala initiativ är i många fall avgörande för att vi ska lyckas. Naturskyddsföreningen har därför tagit fram guiden "Ställ om din kommun". Guiden gör det enklare än någonsin att vara med och påverka omställningen till en mer hållbar värld på lokalt plan.

Läget för klimatet och för den biologiska mångfalden är akut. Kriserna hänger tätt samman med varandra, och den allvarliga situationen gör det tydligt att vi inte har tid att vänta. Omställningen måste gå snabbt och den behöver ske globalt, nationellt och lokalt. 

Även om mycket är på gång så återstår fortfarande ett stort jobb. Beslutsfattare, näringsliv, organisationer och individer kan alla dra sitt strå till stacken. Vi som medborgare kan också göra stora insatser genom att påverka våra beslutsfattare så att de fattar de nödvändiga besluten. För att förenkla det lokala påverkansarbetet har Naturskyddsföreningen därför tagit fram en guide som visar hur du kan få din kommun att jobba i rätt riktning. 

Hela guiden hittar du här.

Guiden reder ut vilket ansvar kommunen har i miljöarbetet och hur det arbetet fungerar. Den ger konkreta förslag på vad kommunen kan göra och hur du kan påverka kommunen i rätt riktning.

Vi har även tagit fram en kortare version av guiden, med fokus på vad kommunen konkret kan göra. Den hittar du här. Överlämna gärna den direkt till dina lokala beslutsfattare. 

Här kan du läsa mer om vad kommunerna kan göra för biologisk mångfald och klimatet.

Finns många sätt att påverka – välj det som passar bäst

Några av metoderna du kan använda för att påverka din kommun, och som går att läsa mer om i guiden är att lämna in medborgarförslag, skriva remisser och delta i samråd. Guiden ger också konkreta tips på hur du kan påverka genom opinionsbildning och vad du kan tänka på om du skriver debattartiklar, kontaktar journalister eller startar en namninsamling. Läs gärna hela guiden för att ta del av tipsen i sin helhet. Där finns också information om vilken metod som passar i vilket sammanhang. 

Vi hoppas att “Ställ om din kommun”  ska hjälpa dig att påverka din kommun att fatta beslut som minskar utsläppen av växthusgaser och gynnar den biologiska mångfalden där du bor. Tillsammans kan vi påskynda den nödvändiga omställningen av Sverige!

Vad innebär en omställning av Sverige?

Med omställning menar vi den successiva övergången från dagens resursslösande samhälle, baserat på användning av fossila bränslen, till framtidens hållbara samhälle. Ett hållbart samhälle är ett samhälle där människornas behov är tillfredsställda utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det omställda samhället är fossilfritt, hushåller med naturresurser och energi och värnar om naturen och den biologiska mångfalden. En omställning av Sverige innebär en systemförändring på samhällsnivå.

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.