Jakt på skogshare och licensjakt på säl i nya förslaget. Var med och påverka beslutet!

Vart sjätte år ska Naturvårdsverket se över jakttiderna och lämna ett förslag till regeringen för beslut. Naturskyddsföreningen känner en stor oro inför de förslag som Naturvårdsverket skickade ut på remiss våren 2020 och vi skickade in ett remissvar.

Nu är ett uppdaterat förslag ute på remiss, denna gång från Näringsdepartementet och sista svarsdag är den 5 oktober. Det finns en del positiva förändringar i uppdateringen, men fortfarande ser Naturskyddsföreningen att flera viktiga ändringar behövs. Du kan vara med och påverka beslutet genom att mejla Näringsdepartementet.

Licensjakt på säl föreslås i det uppdaterade jaktförslaget som nu är på remiss.
Licensjakt på säl föreslås i det uppdaterade jaktförslaget som nu är på remiss.

Trots förbättringar i förslaget finns det fortfarande inslag som vi starkt invänder mot. Jakt föreslås fortfarande på skogsharen som redan minskar kraftigt och är rödlistad som nära hotad, samt på snatterand som har en begränsad utbredning i Sverige. Även licensjakt på gråsäl och knubbsäl föreslås. 

Du kan fortfarande vara med och påverka!

Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. Skicka ett mejl till Näringsdepartementet och lämna dina synpunkter på förslaget. E-post: naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se. Ange diarienumret N2020/01735/FJR i mejlet. 

Uppdatering juli: Regeringskansliet har skickat ut en remiss angående jakttiderna.

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 5 oktober 2020. 

Läs mer om remissen här.

Den 22 juni 2020 skickade Naturvårdsverket ett förslag om jakttider till regeringen.

Förslaget har förbättrats sedan remissrundan, vilket Naturskyddsföreningen noterar med glädje. Dock tar det fortfarande inte fullt ut hänsyn till bevarandestatus och känsliga perioder som parnings- och uppfödningstider. I förslaget framgår heller inte varför jakt på vissa arter ska anses motiverat.

Följande ser vi som positiva förändringar, som bör finnas kvar efter regeringens beslut: 

 • Stoppat förslag om allmän jakttid på ekorre, hermelin, enkelbeckasin, korp, mufflonfår, skarv, skedand, svärta, säl, tamduva, vitkindad gås, kricka, bläsand, gråtrut, havstrut och årta.
 • Förslaget att införa licensjakt på vikare tas bort.
 • Att försommarjakt på morkullor inte införs.
 • Att skyddsjakt på årsungar av råkor tas bort.
 • Att utreda rapporteringskrav av skyddsjakt.

Följande är sådant som regeringen bör åtgärda i nuvarande förslag:

 • Att allmän jakt på skogshare och kråka föreslås, trots ogynnsam bevarandestatus.
 • Att allmän jakt på björktrast, nötskrika och snatterand föreslås, trots tveksamma skäl till varför jakt ska tillåtas.
 • Att förlängd jakttid på rapphöna föreslås, trots ogynnsam bevarandestatus.
 • Att licensjakt på gråsäl och knubbsäl föreslås, trots att det redan finns möjlighet till skyddsjakt och att en utredning väntas.
 • Att jakttider fortsatt föreslås få ske under känsliga perioder så som parnings-, uppfödnings-, flytt- och häckningssäsong för flertalet djurarter. 
 • Att skyddsjakt på enskilds initiativ finns kvar på flertalet arter, trots risker kring att för många individer dödas av felaktiga skäl. 

Du kan fortfarande vara med och påverka!

Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. Jennie Nilsson, landsbygdsminister på Näringsdepartementet, ansvarar för frågor som rör jakt: naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se. Diarienumret är N2020/01735/FJR.

Naturskyddsföreningens svar på remisserna från Naturvårdsverket under våren 2020

Remissförfarandet för det så kallade “paket nummer 1”  som bland annat innehåller utökad jakt på ekorre och hermelin  avslutades den 16 februari och vi inkom med ett remisssvar.

>> Läs vårt remisssvar på "paket 1"
>> Läs vårt pressmeddelande om "paket 1"

Den 23 mars var det dags för Naturvårdsverkets “paket nummer 2” som innehåller jakt på bland annat nötskrika, björktrast och skata (som vi vill ha bort) samt utökad jakt på enkelbeckasin och snatterand (som vi vill stoppa att det införs). Även här skickade vi in svar. Vi uppmuntrade även andra som också tycker att förslagen i paket 2 är orimliga att kontakta Naturvårdsverket.

>> Läs vårt remisssvar på "paket 2"
>> Läs Naturvårdsverkets "paket 2"

Naturskyddsföreningens inlägg under våren i frågan på sociala medier:

>> Dela vårt inlägg på Facebook och jakt på ekorre
>> Dela den här sidan till Facebook


Naturskyddsföreningens kritik mot Naturvårdsverkets originalförslag i korthet:

 • En arts jaktbarhet bör inte enbart avgöras på grundval av populationens livskraft. Utgångspunkten ska vara att bytet tas tillvara för nyttoändamål.
 • Jakt ges för stort utrymme i förhållande till andra friluftsintressen.
 • Varken jakt- eller hundträning ska få ske under brunst-, spel-, parnings- och yngeltid.
 • Återinförande av jakttid på ekorre och hermelin avrådes bestämt.
 • När det gäller jakt på ekorre bör den naturintresserade allmänhetens synpunkter tas i beaktande.
 • Licensjakt bör inte införas på vikare (säl).
Minienkät: Har du mailat Naturvårdsverket?

Ja
Nej
 
 

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.