Vår behandling av dina personuppgifter

Naturskyddsföreningen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar vid ansökan om medlemskap, gåvor eller köp. De uppgifter vi behandlar omfattar bland annat personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullfölja de åtaganden som är kopplade till ditt köp/gåva/medlemskap. I övrigt använder vi dina uppgifter endast för ändamål som rör Naturskyddsföreningens egen verksamhet och insamling. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part.

Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att vi behandlar dem på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, att vi behandlar dem för uttryckligt angivna och berättigade ändamål och att vi behandlar dem endast under så lång tid som är nödvändigt för dessa ändamål.

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka uppgifter vi har sparade om dig. Du har också rätt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade eller raderade. För mer information om detta, kontakta Medlems- och Givarservice på medlem@naturskyddsforeningen.se eller via telefon 08-702 65 77.

För generell information om hur Naturskyddsföreningen behandlar personuppgifter, se naturskyddsforeningen.se/dataskydd, där du också hittar föreningens integritetspolicy.