Operation: Rädda bina - Ge en gåva

Ge en gåva till bina

Bina är livsviktiga för vår matproduktion - men våra vilda trädgårdsmästare är hotade. En tredjedel av Sveriges vilda biarter är på väg att försvinna.

Matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Om bina försvinner kan det ge allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden.

Genom din gåva kan Naturskyddsföreningen jobba för ökad biologisk mångfald genom ett mer hållbart jordbruk, mer ekologisk mat och fler naturbetesmarker och ängar. Detta är saker som alla gynnar våra vilda bin och pollinatörer.

Tillsammans kan vi rädda bina! Tack för ditt stöd!

Fler tips på viktiga räddningsinsatser du och din omvärld kan göra för bina hittar du på www.raddabina.nu

Behöver du hjälp?
Du kan alltid beställa din gåva eller medlemskap via Medlems- och givarservice på medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77. För telefontider klicka här! Vid tekniska fel eller problem maila webb@naturskyddsforeningen.se