Jordbruk

Gåva för ett hållbart jordbruk

Stöd omställningen till ett ekologiskt jordbruk.

Ekologiskt är logiskt

Vi kämpar för att maten du äter ska vara fri från kemiska bekämpningsmedel. För att jordbruket ska minska sin miljöpåverkan och öka viktiga natur- och miljövärden.

Det ekologiska jordbruket är ett livsviktigt steg mot en hållbar livsmedelsproduktion. Eko-jordbruket skapar bättre lönsamhet för bönderna, mindre miljöpåverkan och en ljusare framtid för kommande generationer. Ekologiskt lantbruk bidrar dessutom med mer biologisk mångfald, bättre djurvälfärd och sprider inga kemiska bekämpningsmedel.

Vi jobbar stenhårt med att få fler konsumenter att välja ekologiskt i butiken. Vår kampanj Byt till eko medverkade till att försäljningen av ekologisk mat dubblerades mellan 2013-2015. Det är fantastiska siffror!

Men vi behöver också större politiska satsningar på det ekologiska jordbruket. Arbetet med att påverka politikerna kräver mycket resurser, men ger resultat. Vi har t ex medverkat till att Sverige och EU tagit bort farliga gifter som används i jordbruket och skadar bin – men mycket mer behöver göras.

Var med och bidra till utvecklingen av framtidens jordbruk. Hjälp oss med en gåva idag!