Klimat

Gåva till klimatet

Stöd vårt klimatarbete.

Klimatförändringarna väntas ge oerhörda svårigheter för naturen och hela mänskligheten. Redan idag flyr människor sina hem som en följd av klimatförändringarna. Förändringar i klimatet har alltid funnits men den rekordsnabba temperaturökning vi ser idag är skapad av människan.

Hur ska vi i Sverige kunna påverka klimatet?

Sverige är ett litet land, så hur kan vi göra skillnad? Jo, genom att visa resten av världen att tuff klimatpolitik och välfärd kan gå hand i hand. Det är dags att #klimatmaxa politiken! Nu får det räcka med småduttande. Vi är redo för STORA politiska beslut för klimatet.

Din gåva till klimatet

För att vi ska lyckas påverka politiker och våra medmänniskor krävs omfattande resurser. Du kan hjälpa genom att ge en gåva. Tillsammans kan vi göra det här till en av de viktigaste satsningarna i föreningens historia.

Historisk kraftsamling

Vi har kraftsamlat hundratusentals människor genom kampanjen #klimatmaxa för att göra alla redo för smidigare kollektivtrafik, fossilfria fordon, hållbar mat och massor av solceller på taken. Som ett resultat av det stora klimatmötet i Paris har vi äntligen fått ett globalt klimatavtal, vilket är historiskt. Men avtalet i sig är inte nog, utan nu gäller det att gå från ord till handling! Därför behöver vi fortsätta sätta press på politikerna,

Vi tänker aldrig ge upp. Nu behöver vi din hjälp. Ge en gåva till vårt arbete för klimatet – ditt stöd behövs!

Behöver du hjälp?
Du kan alltid beställa din gåva eller medlemskap via Medlems- och givarservice på medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77. För telefontider klicka här! Vid tekniska fel eller problem maila webb@naturskyddsforeningen.se