Tyst skog en kampanj från Naturskyddsföreningen - Stöd skogen med en gåva

Gåva till skogen

Hjälp oss skydda naturskog.

Med ditt bidrag stöder du Naturskyddsföreningens arbete för att skyddsvärd skog ska skyddas och för en ny, bättre skogspolitik som skyddar skogens alla värden!

Vi arbetar för naturskogar ska räddas från avverkning och för att förändra den skogspolitik som idag faktiskt tillåter att våra sista naturskogar försvinner. Med naturskog menar vi skog som aldrig tidigare varit kalhuggen. Sådana skogar blir allt ovanligare och vi vill rädda så många som möjligt av dem som finns kvar.

Dagens svenska skogspolitik är över tjugo år gammal och har inte hängt med i utvecklingen. Därför verkar Naturskyddsföreningen för en ny politik, där skogen brukas utifrån ekosystemets ramar och där Sverige uppnår både nationella mål och internationella åtaganden. Det gör vi bland annat genom att hålla koll på att skogsbolagen sköter sig, ordna kurser om skog och skogsbruk, träffa politiker och tjänstemän, ordna seminarier och möten, skriva remissvar och debattartiklar samt hjälpa våra aktiva runt om i landet när de slår larm om hotade skogar.

Här kan du läsa mer om vårt skogspolitiska arbete: Länge leve skogen!

Var med och hindra vitryggig hackspett från att utrotas i Sverige.
För alla i hushållet - 365 kr per år eller från 30 kr/månad.