Promo julgåva jordbruk

Julgåva för ett hållbart jordbruk

Ge en gåva för ett hållbart jordbruk i jul. Julgåvokort att ge bort ingår!

Klimat | Hav | Jordbruk | Skog | Miljögifter | Medlemskap

Beställ innan onsdag den 20 dec kl 13:00 för leverans innan julafton. Digitala julgåvobevis kommer kunna beställas ända fram till jul och medföljer beställningen automatiskt.

I jul har du möjlighet att själv välja vilket av Naturskyddsföreningens arbetsområden som ska få din julgåva. Vi är Sveriges största naturförening och miljöorganisation och med din hjälp kan vi förändra i jul.

Ekologiskt är logiskt!
Vi jobbar stenhårt med att få fler konsumenter att välja ekologiskt i butiken. Vår kampanj Byt till eko medverkade till att försäljningen av ekologisk mat dubblerades mellan 2013-2015. Det är fantastiska siffror!

Men vi behöver också större politiska satsningar på det ekologiska jordbruket. Arbetet med att påverka politikerna kräver mycket resurser, men ger resultat. Vi har t ex medverkat till att Sverige och EU tagit bort farliga gifter som används i jordbruket och skadar bin – men mycket mer behöver göras.

Var med och bidra till utvecklingen av framtidens jordbruk. Hjälp oss med en gåva idag!

PS! Våra julgåvobevis är Svanenmärkta och producerade av papper från en hållbar skogskälla via Forest Stewardship Council (FSC) samt transporten från tryckeriet och trycket är klimatkompenserat av tryckeriet. DS!