Promo bi

Rädda bina

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och spelar en central roll i naturen. Men våra vilda trädgårdsmästare är hotade. En tredjedel av Sveriges vilda biarter riskerar att försvinna.

Krisen för vildbina beror på att binas livsmiljö har förändrats; det är ont om både blommor och bomiljöer. Lösningen är egentligen enkel. Vi måste ställa om till ett hållbart jordbruk och bort från kemiska bekämpningsmedel. Ett jordbruk som bidrar till fler bin, humlor och fjärilar.

Naturskyddsföreningen gör det här för att rädda bina:

  • Vi påverkar politiker att ta tuffare beslut för att gynna hållbara jordbruk utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
  • Ekojordbruk gynnar bina. Vår kampanj för ekologisk mat ger resultat!
  • Vi arbetar för att det ska vara lönsamt att låta djuren beta och hålla blomstrande marker öppna.
  • Våra lokalföreningar vårdar ängar på många platser i landet.
  • Vi tipsar om hur vi alla kan hjälpa bina. Fler behöver få reda på hur viktiga bina är!

Situationen för bina är akut. Hjälp till och rädda bina. Tillsammans skapar vi världens bi-vänligaste land!
Tack för ditt stöd!

Behöver du hjälp?
Du kan alltid beställa din gåva eller medlemskap via Medlems- och givarservice på medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77. För telefontider klicka här! Vid tekniska fel eller problem maila webb@naturskyddsforeningen.se