Så får du en vild trädgård

En fågel sjunger, en fjäril fladdrar och en igelkotts fotsteg rasslar i gruset. Små naturupplevelser har stor betydelse för både djur och människor. En enkel insats för våra vilda grannar ger mycket tillbaka.

Blåmesen är en vanlig fågel som både trivs i skogen och i trädgården.

När vi hjälper naturen på traven får vi en rad gratistjänster tillbaka som tack för hjälpen. Naturen förser oss i det tysta med olika nyttigheter. Insekterna befruktar träd, buskar och örter så vi kan skörda frukter, nötter, bär och frön. Växter producerar syre och binder växthusgasen koldioxid. På så sätt hjälper gröna växter till att hålla luften ren och buffrar mot klimatförändringen. Här är några av våra bästa tips på vad du kan göra för naturen nära dig:

Städa inte hela trädgården

 • Låt det finnas hörn med högar av löv och ris så igelkottar kan göra ett vinterbo.
 • Låt växtrester, gräsklipp och löv bli jord igen i en trädgårdskompost. Mängder av insekter och kryp lever i en kompost och du får gratis näringsrik jord till dina odlingar.
 • Vill du ha en öppen yta med kort gräs, kan du ändå lämna kantzoner mot staket och häckar med längre gräs där ängsblommor och bärris kan trivas.

Hjälp fåglarna

 • Sätt upp en holk och motverka fåglarnas bostadsbrist.
 • Plantera hagtorn, nypon, rönn och andra buskar med bär som fåglar äter.
 • Spara äldre lövträd som kan bli hål- och boträd.

Hjälp bin och fjärilar

 • Bygg ett vildbihotell av bamburör med hål där ensamlevande bin kan flytta in.
 • Plantera kryddväxter som timjan, mynta, salvia och lavendel.
 • Gör ett grönt tak med fetknoppsväxter.

Gör en äng

 • Låt gräsmattan bli en äng med klöver och prästkrage.
 • Minska gräsklippningen, gödsla inte – spar tid och utsläpp.
 • Sprid ängsfröer på platser där de kan blomstra.

Adoptera ett träd

 • Spara gamla lövträd. Låt döda grenar och stammar ligga kvar.
 • Hjälp till att skydda skogar med höga naturvärden.
 • Plantera en sälg som ger mat åt humlor och andra insekter.

Hjälp grodorna

 • Anlägg en liten damm för grodor och salamandrar.
 • Slå vakt om de våtmarker som finns i din närhet.
 • Bär en padda över vägen på våren när de vandrar från vintervistet.

Planera för det vilda

Att planera för och släppa in vilda grannar till små grönområden nära bostäder, skolor och arbetsplatser behöver inte vara krångligt. Ta ett initiativ, prata med grannar och arbetskamrater. Blommor, fåglar och insekter gör de flesta glada, samtidigt som små insatser också kan göra stor nytta för den mångfald av djur som finns nära oss.

Om du ska planera en tomt, park, skolgård eller en gård mellan flerbostadshus, tänk på att:

 • Bevara den vilda naturen som redan finns. Låt inhemska och gamla träd stå kvar.
 • Värna vattnet. Låt naturliga vattensamlingar vara kvar, bygg gärna små dammar eller fågelbad.
 • Bevara och skapa gröna samband, öppningar mot kringliggande natur.
 • Gör svarta ytor gröna, låt asfalterade och stenlagda ytor grönska. Lägg inte ny asfalt, hellre plattor där det behövs för framkomlighet. Grus och sand fungerar som vattenrenare som fångar upp föroreningar. På asfalt rinner oljespill och annat direkt ner med dagvattnet.   
 • Planera vilda ”rum”, t ex bersåer med bärbuskar, soliga utrymmen i lä med nektarrika växter åt fjärilar och andra insekter, matplatser för fåglar, skuggiga och skyddande små vattenoaser.
 • Växtlighet i olika skikt; träd, buskar, ris och örter, dämpar buller och ökar chansen att fågelkvitter och humlesurr hörs istället för trafikbrus.
 • Sätt upp holkar åt fåglar, fladdermöss och vilda bin. Det är ont om bohål i naturen.

Naturskyddsföreningen finns i hela landet

Vi arbetar med att sprida kunskap om naturen, till både vuxna och barn. Många tyckte att biologi var svårt eller tråkigt i skolan, men tycker om att vara ute i naturen. Runt om i landet ordnar vi utflykter, föredrag, inventeringar och olika praktiska aktiviteter för att fler ska uppleva naturen, lära sig lite mer om hur viktig den är och ha roligt tillsammans samtidigt som vi gör nytta. Här hittar du din lokala Naturskyddsförening >>

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.