Kalender

Här hittar du allt som händer där du bor. Alla aktiviteter arrangeras av Naturskyddsföreningen: av våra lokala kretsar, länsförbund, nätverk och rikskansli.

För att hitta aktiviteter anordnade av nätverk och rikskansli, välj Riks under Län.

Filtrera efter:

RENSA VAL
TID OCH PLATS
Format: 06/22/2018
Format: 06/22/2018

juni

2018
1
jun

juni - juli

Fredag 00:15 - Tisdag 00:45

Karlskrona
2018
25
jun

Orkidévandring i Nohlmarken
Måndag 25 juni kl 18.30

Måndag 18:30

Skövde
2018
25
jun

Skogsstyrelsens Helena Gustafsson bjuder in till diskussion vid sina demoytor i Frostkåge.

Måndag 19:00

Skellefteå
2018
26
jun

Tisdag 18:00 - 20:00

Karlskrona
2018
27
jun

Vi vandrar tillsammans med Stina Andersson som med Föreningen Kulturmarker sköter ängar på Hisingen - dels för den biologiska mångfaldens skull, men också för att ängarna har varit gaml

Onsdag 18:00 - 21:00

Göteborg
2018
27
jun

Södra Djurgården bjuder på en ofta överraskande stor mångfald av naturtyper. Skog, gräsytor och våtmark. Ädla lövträd, ekar och granar. Så trivs här också många fåglar.

Onsdag 19:30 - 21:30

Stockholm
2018
27
jun

Under Stefan Larssons ledning får vi följa med på en kvällspromenad i och runt Hulans naturreservat.
I parken växer många fina gamla ekar och träd med fladdermöss och rikt insektsliv. Vi börjar kvällen med en fågelsångspromenad och får kanske även se några intressanta insekter.
När det börjar skymmafladdermusspanar vi med en detektor.

Onsdag 20:00 - 22:00

Lerum
2018
28
jun

Vi hälsar på hos Pelle Carlsson, Lilla Komperöd 202, Ucklum

Torsdag 15:45 - 18:00

Stenungsund
2018
30
jun

Var med i vår slåttergemenskap!

Det är viktigt att bevara våra gamla slåtterängar för mångfalden av rara örter.

Kursinnehåll: Redskap, slipning av liar och slåtterövningar. Vi slår, räfsar och hässjar!

Lördag 08:00

Orsa
2018
30
jun

Lördagen den 30 juni kl. 09.00

Lördag 09:00 - 18:00

Simrishamn