1.5 eller 2 grader – eller ännu mer. Föreläsning på Lunds stadsbibliotek

FNs klimatpanel IPCC ger i början av oktober ut en rapport om vad som krävs för att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader. Professorn i klimatologi Markku Rummukainen diskuterar möjligheterna att nå Parisavtalets mål om långt under 2 grader och ambitionen att uppnå ett 1,5-gradersmål. Han är Sveriges officiella kontakt med IPCC och har medverkat i dess tidigare kunskapsutvärderingar.

14 november 2018 Onsdag 18:00 - 20:00 Lund Lund Klimat, energi

Föreläsningen äger rum i Stadsbibliotekets atrium och följs av en frågestund och diskussion. Arrangemanget är ett samarbete mellan LNF, Stadsbiblioteket och Lunds universitets Hållbarhetsforum.