2020 års Digital Länsstämma

19 april 2020 Söndag 09:30 - 12:00 Limedsforsen, Malung-Sälen Dalarna länsförbund Skog och naturvård

 

Varmt välkommen till länsstämman - länsförbundets årsmöte! 

 

I år får vi tänka om helt och genomföra mötet digitalt. Från kl 9.30 kan man prova tekniken. Mer info kommer till de som anmäler sig. Vi hoppas kunna återkomma med en fysisk träff på Sixten Jernbergs museum så småningom.

Varje krets har rätt att utse 4 ombud, utom Falun som får utse 5. Handlingarna läggs ut på hemsidan efterhand som de blir klara. Ett viktigt beslut är nya stadgar. 

Handlingarna finns på  https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/2020/02/25/handlingar-till-lansstamman-5/

Anmälan via https://tinyurl.com/snmdcos senast 15 april.