Ågestasjöns fågelliv

Anders Tranberg leder en tur ut runt kanterna på denna så storstadsnära fågelsjö. Här finns förutom änder och doppingar också tofsvipor och skrattmåsar och kanske att horsgöken hörs galoppera i skyn.

Samling kl 08.55 busshållplats Ågesta gård (buss 833 från Farsta centrum 08.40*). Ta med en kikare, och ha bra på fötterna. Ca 2 km, 3 timmar

Att delta kostar 100 kr,  80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Vandringarna genomförs  i alla väder – ingen föranmälan behövs.
Ta med matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder. 

22 april 2019 Måndag 09:00 - 12:00 Stockholm Stockholm länsförbund Skog och naturvård

Anders Tranberg leder en tur ut runt kanterna på denna så storstadsnära fågelsjö. Här finns förutom änder och doppingar också tofsvipor och skrattmåsar och kanske att horsgöken hörs galoppera i skyn.

Samling kl 08.55 busshållplats Ågesta gård (buss 833 från Farsta centrum 08.40*). Ta med en kikare, och ha bra på fötterna. Ca 2 km, 3 timmar

Att delta kostar 100 kr,  80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Vandringarna genomförs  i alla väder – ingen föranmälan behövs.
Ta med matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder. 

*) Kan ändras. Kontrollera tiden med SLs trafikinformation: http://sl.se/