Alla våra sinnen i skogen!!!!!

Vi kommer testa våra sinnen tillsammans. Kanske är det någon som kommer att skicka ett brev med lite uppdrag till oss. Någon som har kollat på vad vi gör. Vi ordnar brasa och avslutar med att grilla egen med- tagen matsäck.

Samling: Stenkullens station kl. 11:00
Plats: Säveån kl. 11-13.

Frågor: Natursnokarnas Facebooksida www.facebook.com/groups/168959473184910/?fref=ts.
Mail: natursnokarna.lerum@gmail.com.

27 september 2020 Söndag 11:00 - 13:00 Lerum Lerum Klimat, energi, Hav och vatten, Skog och naturvård