Ändrad datum för Sjöviksrundan med Svenssons

Fågelgruppen har beslutat flytta Sjöviksundan till söndag 25 april. Samling vid cementfabriken i Sjövik kl 8:20. Glöm inte kikare och fika. 
Anmälan skall göras senast 23 april till Svenssons 0302-436 11 eller 0703 46 99 92.

Med hänvisning till VG-regionens rekommendationer gällande Covid19-smittspridningen begränsas deltagandet, i dagsläget den 13 april, till 8 personer inkl ledare. Om Vg-regionens rekommendationer ändras innan den 25 april kommer vi att meddela detta här på hemsidan. Sedan tidigare gäller att vi inte ordnar samåkning

25 april 2021 Söndag 08:00 - 12:00 Lerum Lerum Jordbruk och mat, Skog och naturvård