Ängens dag

Lieslåtter är nödvändig för att ängsblommorna ska leva vidare.
Kom och prova på hur det är att slå med lie.
Ta med lie om du har, annars finns det att låna.
Vi bjuder på fika.
Lars-Erik Karlsson finns vid Skallsjö Hembygdsgård (nära kyrkoruinen) 08.00 -12.00.

Arr Skallsjö hembygds och fornminnesförening.

9 augusti 2020 Söndag 08:00 - 12:30 Lerum Lerum Jordbruk och mat, Skog och naturvård