Ängens dag

Ängens dag firas genom att ta fram krattorna och liarna. Det är dags för årets slåtter på ängarna på naturreservatet Ranahult. Slåttern hålls när blommorna har fröat detta för att kunna bevara den speciella flora som finns däribland slåttergubbar och slåtterfibbla.

Det finns liar och krattor att låna och det finns även möjlighet att testa/lära sig att slå med lie.

1 augusti 2020 Lördag 10:00 - 13:00 Ranahult Vara Skog och naturvård

Ängens dag firas genom att ta fram krattorna och liarna. Det är dags för årets slåtter på ängarna på naturreservatet Ranahult. Slåttern hålls när blommorna har fröat detta för att kunna bevara den speciella flora som finns däribland slåttergubbar och slåtterfibbla.

Det finns liar och krattor att låna och det finns även möjlighet att testa/lära sig att slå med lie.