Ängsslåttern börjar i Brobacka

Tid: 14.00. Mer info se sid. 16 i års-programmet.

14 juli 2018 Lördag 14:00 Alingsås Alingsås Skog och naturvård

Tid: 14.00. Mer info se sid. 16 i års-programmet.
Ansvarig: Stefan Bydén 0322-67 20 80