Annandagpåsk på Håslövs ängar

Evert Valfridsson leder vandringen och letandet efter vårfåglar på ängarna.
Samling på parkeringen Håslövs ängar. Glöm inte stövlar, kikare och fika.
Samarrangemang med NÖ Skånes Fågelklubb.

13 april 2020 Måndag 08:00 Kristianstad Kristianstad Skog och naturvård

Evert Valfridsson leder vandringen och letandet efter vårfåglar på ängarna.
Samling på parkeringen Håslövs ängar. Glöm inte stövlar, kikare och fika.
Samarrangemang med NÖ Skånes Fågelklubb.