Arbetsdagar Brattåker

Kom och var med på en dag i gemenskap och dela vår arbetsglädje.

Holmen skog som äger marken har röjt upp så att alla kultur- och fornlämningar ska skyddas. Så vi har mycket ris att släpa bort.

Vi ska också fixa eldstaden, källan m.m.

Var med oss den tid du kan avvara. Men sov gärnna över om Du vill. I stugan, tältkåta eller i hängmatta!

 

Vi samlas för samåkning vid Vindelns resecentrum kl. 9.00 den 8/6.

Den som orkar är med ända till söndag eftermiddag.

8 juni 2019 Lördag 09:00 - Söndag 15:00 Vindeln Vindeln Klimat, energi, Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Kom och var med på en dag i gemenskap och dela vår arbetsglädje.

Holmen skog som äger marken har röjt upp så att alla kultur- och fornlämningar ska skyddas. Så vi har mycket ris att släpa bort.

Vi ska också fixa eldstaden, källan m.m.

Var med oss den tid du kan avvara. Men sov gärnna över om Du vill. I stugan, tältkåta eller i hängmatta!

 

Vi samlas för samåkning vid Vindelns resecentrum kl. 9.00 den 8/6.

Den som orkar är med ända till söndag eftermiddag.